Programvaror för träindustrin

ProgramvarorVi har under mer än 25 år utvecklat programvaror för svensk träindustri.

Programvaror används t.ex. i olika mät- och skanningsutrustningar i sågverk. Programvaror finns också för utveckling och simulering där resultat används för optimering av processer eller produkter.

Programmen är under ständig utveckling och används i samband med kurser på SP, i forskningssyfte eller som fristående program med någon form av licensavtal. Kontakta oss om du vill veta mer om våra program (kontaktuppgift i högra spalten).

Här nedan presenteras SPFit Fire in Timber, TimberNav och Stolpoptimeraren.

SPFiT Fire in Timber

Den bärande förmågan (R) och den avskiljande förmågan (EI) hos träkonstruktioner vid brand kan beräknas och verifieras enligt modeller angivna i branddelen av Eurokod 5, EN 1995-1-2.

Den bärande förmågan och den avskiljande förmågan

Vissa modeller i Eurokoden är dock komplexa. SP har därför utvecklat en mjukvara SPFiT som kan beräkna brandmotståndet snabbt och enkelt. SPFiT finns i version 2.0 som inkluderar både bärförmåga och avskiljande förmåga vid brand. Vi erbjuder mjukvaran genom licens och kurser.

SPFit 2.0

TimberNav

TimberNav hjälper till att prognosticera och hålla ordning på timmerklasser, postningar och produktutfall med statistiska metoder och linjärprogramering. Applikationen kan dessutom värdeoptimera sågverkets utfall genom att man kan bestämma timmerklassgränser och optimala postningar utifrån sågens produktbehov.

TimberNav

SP Stolpoptimeraren

Stolpoptimeraren mäter kontinuerligt diametern på stolpämnen då de passerar mätaren. När hela stolpämnet passerat, optimeras kapställena i topp och rot för att värdeoptimera de färdiga stolparna mot en eller flera prislistor.

SP Stolpoptimerare

Relaterad information

Kurser och seminarier

Beräkning av träkonstruktioners brandmotstånd - SPFiT 2.0

Se även

TimberNavInstallationsfil för SPFiT

Kontaktpersoner

SPFiT
Alar Just

Tel: 010-516 62 42

TimberNav
Per Berg

Tel: 010-516 62 01

SP Stolpoptimeraren
Per Berg

Tel: 010-516 62 01

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.