SP Green Lean

Kompetensplattformen SP Green Lean är ett unikt kompetenscentrum som länkar samman Lean-filosofin med miljösystemanalys och livscykelanalys. Detta skapar stora möjligheter för företag i livsmedelskedjan och träbranschen att eliminera aktiviteter som inte skapar något värde (slöserier). Företagen blir effektivare, mer lönsamma och samtidigt miljömässigt mer hållbara.

Inom Green Lean arbetar vi utifrån ett systemperspektiv för att undvika suboptimering, dvs en optimering i ett för snävt system som i en helhet kan innebära en ökad kostnad och/eller ökad miljöpåverkan. Suboptimeringar kan finnas både inom företaget och i försörjningskedjor och vi tittar på hur varje aktör kan bidra till att förbättra helheten. Plattformen verkar för minskade slöserier, minskad energianvändning och minskat svinn i livsmedelskedjan och träbranschen.

 

Viktiga arbetsområden för SP Green Lean:

  • Utbilda och stötta de enskilda företagens verksamhetsutveckling, från råvaruproduktion fram till konsument.
  • Forskning kring de enskilda företagens verksamhetsutveckling genom att föra samman affärs-, produktions- och miljöstrategier. Exempel är utveckling av Green Lean i produktutvecklingsprocessen.
  • Forskning genom att identifiera slöserier, svinn och miljöpåverkan i olika livsmedelskedjor (från jord till bord) och visa på förbättringsmöjligheter.
  • Forskning kring nya samarbetsformer i värdekedjan och hur länkade affärs- och produktionsstrategier interagerar.
  • Forskning kring simuleringsverktyg genom att kombinera både effektivitets- och miljöparametrar för att underlätta analysen av komplexa produktionssystem och hela produktionskedjor.

 

Hållbar livsmedelsproduktion

Ett företag i livsmedelskedjan som arbetar med Green Lean arbetar med hållbar livsmedelsproduktion.Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: