Skydd och säkerhet

Under denna rubrik hittar du produkter som förknippas med skydd och säkerhet, framför allt när det gäller brand. Det är produkter för brandbekämpning, produkter som skyddar mot brand. För byggmaterial och byggnadsdelar med brandskyddande egenskaper, se under Byggprodukter. Där finns också sådana brandbekämpningsprodukter som är avsedda för fast montage eller inbyggnad.

Sök inom skydd och säkerhet

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: