Skydd och säkerhet

Under denna rubrik hittar du produkter som förknippas med skydd och säkerhet, framför allt när det gäller brand. Det är produkter för brandbekämpning, produkter som skyddar mot brand. För byggmaterial och byggnadsdelar med brandskyddande egenskaper, se under Byggprodukter. Där finns också sådana brandbekämpningsprodukter som är avsedda för fast montage eller inbyggnad.

Sök inom skydd och säkerhet

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: