Sök certifierade produkter - Indelade efter teknik/produktområden

Välkommen till RISEs förteckningar över certifierade produkter. Här hittar du förteckningar över de produkter som är certifierade av RISE. Förteckningarna är uppdelade efter teknik- och produktområden. Sök reda på lämpligt område i menyn till vänster och klicka vidare.

Vi certifierar en mängd produkter, fördelat på olika områden, och ett antal olika märkningar. Förteckningarna är uppdelade i teknikområden som ses i menyn till vänster. Under respektive teknikområde hittar man sedan mer produktspecifika områden. Inom varje produktområde kan det förekomma olika märkningstyper, vilket då framgår i förteckningen.

 

I dagsläget har vi följande teknikområden:

 

Arkivbeständiga produkter

Sådana produkter som uppfyller Riksarkivets krav på beständighet: skrivare, pennor, papper mm. 

 

Byggprodukter

Här återfinns certifierade byggprodukter, dvs sådana produkter som är avsedda att användas vid uppförande och reparation av byggnadsverk som hus, vägar, markarbeten mm. Inom varje produktområde kan det finnas certifikat för olika märkningar. De vanligaste är CE-märkning, "gaffel"-märkning dvs Boverkets godkännandemärkning, RISEs eget P-märke. Utöver detta finns några andra märkningar som ibland kan vara knutna till en speciell produkttyp.

 

Elektronik och IKT

Här återfinns certifierade produkter som är knutna till elektronik och närliggande områden. Här finns för närvarande inte så många produktgrupper, men vi siktar på att utöka denna produktgrupp.

 

Energi och miljö

Inom denna grupp finns produkter som är certifierade med avseende på egenskaper som är knutna till energi och miljö. Som exempel kan nämnas produkter för användning i fjärrvärmesystem, värmepumpar, biologiskt nedbrytbara polymerer, träbaserade produkter som klarar de kaliforniska kraven på fomaldehydavgivning, gasapparater, hydrauloljor o smörjfett mm

 

Fastighet 

Här finns produkter som är knutna till fastighetsskötsel och -drift. Exempel på detta är fastighetsboxar och postlådor. Här finns också förteckningar över de fastigheter som har en P-märkt innemiljö.

 

Jord, skog och natur

Produkter som framförallt används inom jord- och naturbruk finns här. Olika former av gödningar och jordförbättringsmedel, kalk för sjöar o våtmarker. Här finns också P-märkt sträckfilm som används inom jordbruket.

 

Mätteknik

Mätutrustningar, t ex mätinstrument som uppfyller MID-direktivet eller NAWI och därmed kan CE-märkas. Det är exempelvis vågar och andra vägningsinstrument, volymmätare, taxametrar, längdmått, elmätare, värmemätare. Färdigförpackade varor (e-märkning) och mätflaskor finns också här.

 

Skydd och säkerhet 

Produkter som har anknytning till skydd och säkerhet finns här. Det är ett brett område, exempel på produkter är brandskyddande dokumentskåp, skåp för brandfarliga varor, brandslang, skum för brandbekämpning. Samlingstält som uppfyller krav på brandsäkerhet mm. Stegar, ställningar och arbetsbockar.  

 

Sport och konsument

Här finns t ex P-märkta barnprodukter, innebandyutrustningar som uppfyller Internationella innebandyförbundets krav. 

 

Transport och förpackning

Det stora området här är de förpackningar som uppfyller reglerna för transport av farligt gods. Här återfinns även förpackningar som är avsedda för "icke-farligt" gods.

 

 

Om ni saknar något område så kan det bero på att det är ett område som inte publiceras. Vi certifierar en rad produkter som av olika skäl inte presenteras i dessa förteckningar.

Sök inom sök certifierade produkter - indelade efter teknik/produktområden

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Johan Åkesson

Tel: 010-516 63 02

Lennart Aronsson

Tel: 010-516 52 41

Helena Larsson

Tel: 010-516 50 50

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: