Mätteknik och kalibrering

Utbildningar inom mätteknikVåra utbildningar i mätteknik är starkt behovsstyrda och ger kunskap som är direkt applicerbar i deltagarnas egna miljöer. Vanligtvis arrangerar vi kurser med deltagare från olika företag. Vi tar också fram skräddarsydda utbildningar efter kunders önskemål.

Någon form av mätning eller mätteknik är grunden för nästan alla beslut men trots detta är utbildningar i mätteknik förhållandevis sällsynta vid landets högskolor och universitet.

Samlad kompetens
Vid SP finns Sveriges största samlade kompetens inom kvalitetssäkrad mätteknik det vill säga mätteknik som innebär att en mätning förutom att ge ett mätvärde också anger mätvärdets noggrannhet.

Företagsanpassade utbildningar
SP har sedan flera år en omfattande utbildningsverksamhet inom mätteknik. De skräddarsydda utbildningarna kan arrangeras antingen vid SP eller på plats hos våra kunder.

Sök inom mätteknik och kalibrering

APPLIED PROCESS MEASUREMENT TECHNOLOGY

International training course in England and Sweden. Sep 21-Oct 3, 2014Läs mer...

Mätkvalitet på laboratorier - ISO/IEC 17025:2005

Standardens rubrik är "kompetenskrav för provnings- och kalibrerings- laboratorier" men ISO/IEC 17025 är mycket bredare än så. Under kursen behandlar vi hela kedjan i säkringen av mätkvalitén.Läs mer...

Aktuella utbildningar

Lastanalys för utmattning
7-8 okt 2015, Borås
Tryckkalibrering
13-14 okt 2015, Borås
HACCP - fokus på mikrobiologiska...
14-15 okt 2015, Göteborg
Kurs i vakuumteknik
15 okt 2015, Borås
Mögelsvamp- teori och praktik
20-22 okt 2015, Göteborg
Metodvalidering
3-5 nov 2015, Borås
Fjärrkyla
3-4 nov 2015, Linköping

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Azra Hajradinovic

Tel: 010-516 54 69

Viktoria Jonasson

Tel: 010-516 56 39

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se