Utbildningar inom mätteknik

Våra utbildningar i mätteknik är starkt behovsstyrda och ger kunskap som är direkt applicerbar i deltagarnas egna miljöer. Vanligtvis arrangerar vi kurser med deltagare från olika företag. Vi tar också fram skräddarsydda utbildningar efter kunders önskemål. Någon form av mätning eller mätteknik är grunden för nästan alla beslut men trots detta är utbildningar i mätteknik förhållandevis sällsynta vid landets högskolor och universitet.

Samlad kompetens
Hos RISE finns Sveriges största samlade kompetens inom kvalitetssäkrad mätteknik det vill säga mätteknik som innebär att en mätning förutom att ge ett mätvärde också anger mätvärdets noggrannhet.

Företagsanpassade utbildningar
RISE har sedan flera år en omfattande utbildningsverksamhet inom mätteknik. De skräddarsydda utbildningarna kan arrangeras antingen på RISE eller på plats hos våra kunder.

Sök inom mätteknik

Mätkvalitet på laboratorier - ISO/IEC 17025:2005

Standardens rubrik är "kompetenskrav för provnings- och kalibrerings- laboratorier" men ISO/IEC 17025 är mycket bredare än så. Under kursen behandlar vi hela kedjan i säkringen av mätkvalitén.Läs mer...

Aktuella utbildningar

Sensoriskt ostspråk 2017, Kristi...
25-26 apr 2017, Kristianstad
XRF - Användarmöte
11-12 sep 2017, Göteborg
Tryckkalibrering
11-12 okt 2017, Borås
Metodvalidering
16-18 okt 2017, Borås
Mögelsvamp - teori och praktik
24-26 okt 2017, Göteborg
Kurs i vakuumteknik
26 okt 2017, Borås

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Christine Bruseborn

Tel: 010-516 59 19

Viktoria Jonasson

Tel: 010-516 56 39

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: