Jordbruk och livsmedel

Vi utför forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från jordbruksproduktion och marina livsmedel över industri och handel ända till konsumentledet.

RISE-enheten Jordbruk och livsmedel är en sammanslagning av SP Food and Bioscience och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Inom enheten arbetar vi för att möta jordbruksbranschens och livsmedelsindustrins behov och utmaningar när det gäller till exempel utveckling av nya processer och produkter, produktivitet samt hållbarhet. Det innefattar även att svara mot ett ökande intresse i samhället för sambandet livsmedel-hälsa, för livsmedelskvalitet och för närproducerade livsmedel.

Vår forskning bedrivs strategiskt och tillämpat enligt målinriktade forskningsprogram och i industrigemensamma projekt. Vi erbjuder forskningssamarbete och konsulttjänster relaterade till jordbruksteknik och produkt- och processutveckling, kring frågor som rör produktionsmetoder, kvalitet, produktsäkerhet, produktionseffektivitet och miljö.

Vi har dessutom en bred utbildningsverksamhet för företag samt medverkar i grund- och doktorandutbildningar vid universitet och högskolor.

Publikationer

Våra publikationer inom området jordbruk och livsmedel finns sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

RISE-enheten Jordbruk och livsmedel är en sammanslagning av SP Food and Bioscience och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Därför kan publikationer utgivna före 2017 sökas i DIVA i respektive företags/organisations namn. För information om publikationer kontakta bibliotekarie Eva Ekman.

 

Kontakta oss gärna på enhetens e-post: info.jol@ri.se


Prenumerera på vårt nyhetsbrev från Jordbruk och livsmedel

Följ oss på Facebook

Följ oss på Linkedin

Produktutveckling

Vi erbjuder livsmedelsindustrin högeffektiva lösningar, skräddarsydda efter kundföretagens produkter och produktionsförhållanden.Läs mer...

Processteknik

Effektivare produktionsprocesser sparar tid, pengar, råvaror, process-medier och energi. Effektivare produktion ger också betydande kvalitetsvinster.Läs mer...

Maten och miljön

Intresset för en miljöanpassad produktion och konsumtion ökar. Ett effektivt miljöarbete i livsmedelsföretaget ger vinster på flera plan.Läs mer...

Produktsäkerhet

Mikroorganismer kan vara skadliga för såväl lönsamheten, varumärket, konsumentförtroendet som för en uthållig produktion!Läs mer...

Jordbruk och Livsmedel

Utbildningar Såväl medarbetare som organisation måste kunna möta de nya kompetenskrav som ställs.Läs mer...

Livsmedelsacceleratorn

Vi erbjuder genomlysning av behov och finansieringsmöjligheter och lotsar till relevanta utvecklingskompetenser inom teknik-, affärs- och kompetensutveckling. Vi erbjuder också riktade projektinsatser inom marknadsanalys och hälsokommunikation.Läs mer...

Relaterad information

Tjänster

Livscykelanalyser av livsmedel och foder Livsmedel

Dokument

Se även

Våra utbildningar, seminarier, workshops
Utbildningsbroschyr företagsanpassade utbildningarDokumentet öppnas i ett nytt fönsterÖppna utbildningar hösten 2017Seminarier och temadagar hösten 2017
Hitta till oss på Jordbruk och livsmedel
Kontoret i GöteborgKontoret i Uppsala
Andra aktiviteter och övrig verksamhet
MingeldagenOffentliga MåltiderDokumentet öppnas i ett nytt fönsterIntressentföreningen

Kontaktpersoner

Enhetschef
Leif Lundin

Tel: 010-516 66 11

Webbredaktör
Susanne Zimmergren

Tel: 010-516 66 55

Kommunikatör
Carina Johansson

Tel: 010-516 69 28

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: