RISE Certifiering

RISE Certifiering har en viktig roll för företag som är verksamma både på svenska och internationella marknader. Vi kan standarder och myndighetsföreskrifter och hjälper till med marknadstillträde genom olika typer av certifieringar:

Vi certifierar ledningssystem för bland annat kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hållbarhet och branschanpassade krav.

Vår produktcertifiering spänner över många områden och ger möjlighet till olika typer av märkningar, exempelvis P-märket och CE-märket. Personcertifiering växer snabbt i Europa. Några exempel där vi verkar är certifierad kontrollansvarig vid byggnationer, certifierad energiexpert och certifierad sakkunnig inom brandskydd. Vi arbetar även med personcertifiering inom informationssäkerhet, för organisationer som vill höja sin beredskap mot yttre intrång.
I RISE Certifiering finns cirka 80 medarbetare.

Via våra webbtjänster kan du även söka och hitta vilka personer och produkter som vi har certifierat, och företag som har ett certifierat ledningssystem. 

 

NYHETER 

Missa inte våra utbildningar inom ledningssystem och produktcertifiering.

 

Personcertifiering

Läs mer...

Ledningssystem

Certifiering av lednings- system för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energi, skog med mera.Läs mer...

Produkt

Certifiering av produkter, för andra användningar än bygg.Läs mer...

Byggprodukter

Certifiering av bygg- produkter utförs av RISE Certifiering.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.