Kurser och seminarier

Vi erbjuder kurser, seminarier, konferenser samt temadagar inom aktuella ämnen. Vi skapar också företagsanpassade kurser utifrån våra kunders behov.

Allt fler väljer att kompetensutveckla sig på SP och vårt utbud växer. Vi är övertygade om att det beror på att utbildningarna snabbt går att omsätta i handling. Vi ger dig nya kunskaper som du direkt kan dra nytta av när du är tillbaka i verkligheten på din arbetsplats.

Alltid den senaste kunskapen

När du utbildar dig på SP kan du vara säker på att få ta del av den senaste kunskapen. Vi utvecklar ständigt vår egen kompetens genom forskning och samarbete med andra institut, högskolor och näringsliv - både i Sverige och utomlands.

Sök inom utbildning

Utbildning industri 4.0

Digitalization and Industry 4.0

Regeringen har tagit fram en nyindustraliseringsstrategi som ska bidra till att svensk industri ska vara världsledande inom modern och hållbar produktion. Nu finns utbildningen för Industri 4.0 i Sverige. 1-2 september, Stockholm.Läs mer...

Internrevision, ISO 22000 och FSSC 22000

Kursens syfte är att förmedla praktisk kunskap och verktyg för att planera, genomföra och utveckla era intern- och leverantörsrevisioner till engagerande förbättringsarbete. Fokus ligger på standarderna ISO 22000 och FSSC 22000, men går även att applicera på BRC och IP-Livsmedel. Kursen genomförs den 1-2 september som internrevision hos ett värdföretag.Läs mer...
GAST

ISO 13849 Maskinsäkerhet – säkerhetsrelaterade delar av styrsystem

Kursen ger detaljerad kunskap kring ISO 13849-1 som beskriver hur man konstruerar skyddsfunktioner samt ISO 13849-2 som beskriver krav på validering av skyddsfunktioner. Kursen ges den 21-22 september i Borås.Läs mer...
ESD

ESD grundutbildning och mät/fördjupningskurs

Vid hantering av oskyddad elektronik är risken för ESD-skador hög. Detta förhindras genom införande av ett ESD-skydd i verksamheten samt genom utbildning av den personal som hanterar ESD-känsliga produkter. Sollentuna den 22 september.Läs mer...

Vattenmikrobiologi

Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper om mikrobiologiska vattenanalyser samt hälsorisker och riskhantering. Under kursen görs ett besök på Göteborgs Va-verks laboratorium, med demonstrationer av provsättning, avläsning och mikroskopering. Göteborg, 26-27 september 2016. Läs mer...

Dynamik för konstruktörer (Dynamics for Designers)

Kursen har en praktisk inriktning där teorin exemplifieras med stöt- och vibrationsprovning. Föreläsare från SP och DyNova. Borås den 27-29 september.Läs mer...

Öppet seminarium - Extrudering

När efterfrågan på goda och nyttiga livsmedel ökar ställs extra krav på livsmedelsindustrin att förbättra och utveckla nya tekniker för förädling och framställning av nya produkter. Extrudering är ett bra sätt för att skapa krispiga och smakliga livsmedel av fibrer och cerealier. Temadag om extruderingsteknikens nya möjligheter samt nyheter från Tvärlivsprojektet ”Skiktade strukturer” Göteborg, 5 oktober 2016. Läs mer...

Maskinsäkerhet och säkra styrsystem - grundkurs

Kursen hålls på SP i Borås den 10-11 november.Läs mer...

Den energikloka livsmedelsbutiken

Välkommen att gå den kostnadsfria webbutbild- ningen "Den energikloka livsmedelsbutiken" på BELIVS webbplats. Utbildningen vänder sig främst till butikschefer, butikspersonal och kommunala energi- och klimatrådgivare.Läs mer...

Aktuella utbildningar

Digitalization and Industry 4.0
1-2 sep 2016, Stockholm
Internrevision, ISO 22000 och FS...
1-2 sep 2016, meddelas längre fram
Grundkurs i virkestorkning
14 sep 2016, Linneryd
Fjärrkyla
26-27 sep 2016, Jönköping
Vattenmikrobiologi
26-27 sep 2016, Göteborg
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: