Kurser och seminarier

Vi erbjuder kurser, seminarier, konferenser samt temadagar inom aktuella ämnen. Vi skapar också företagsanpassade kurser utifrån våra kunders behov.

Allt fler väljer att kompetensutveckla sig på SP och vårt utbud växer. Vi är övertygade om att det beror på att utbildningarna snabbt går att omsätta i handling. Vi ger dig nya kunskaper som du direkt kan dra nytta av när du är tillbaka i verkligheten på din arbetsplats.

Alltid den senaste kunskapen

När du utbildar dig på SP kan du vara säker på att få ta del av den senaste kunskapen. Vi utvecklar ständigt vår egen kompetens genom forskning och samarbete med andra institut, högskolor och näringsliv - både i Sverige och utomlands.

Sök inom utbildning

Hållfasthetsprovning av trä

Virke

Välkommen till inspirerande dagar med fokus på trä i Borås den 11–12 maj!Läs mer...

Handledarutbildning för Energibyggare våren 2016

Möt framtidens krav på byggnader! Skärpta krav på energieffektivitet vid byggnation och renovering innebär att bygg- och installationsföretag tjänar på att höja kompetensen hos sina medarbetare. Läs mer...

Internrevision steg 1, kvalitets- och miljöledningssystem

Syftet med interna revisioner är att identifiera förbättringsområden. 17-18 september, Borås.Läs mer...

Den energikloka livsmedelsbutiken

Välkommen att gå den kostnadsfria webbutbild- ningen "Den energikloka livsmedelsbutiken" på BELIVS webbplats. Utbildningen vänder sig främst till butikschefer, butikspersonal och kommunala energi- och klimatrådgivare.Läs mer...
GAST

ISO 13849 Maskinsäkerhet – säkerhetsrelaterade delar av styrsystem

Kursen ger detaljerad kunskap kring ISO 13849-1 som beskriver hur man konstruerar skyddsfunktioner samt ISO 13849-2 som beskriver krav på validering av skyddsfunktioner. Kursen ges den 27-28 april i Borås.Läs mer...

Aktuella utbildningar

Internrevision steg 1, kvalitets...
30-31 aug 2016, Stockholm
Smak och sensorik 7,5 högskolepo...
31 aug-26 okt 2016, Göteborg
Internrevision, ISO 22000 och FS...
1-2 sep 2016, meddelas längre fram
Digitalization and Industry 4.0
1-2 sep 2016, Stockholm
Grundkurs i virkestorkning
14 sep 2016, Linneryd
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: