New knowledge results in tastier chocolate

Tillverkning av choklad med högre kvalitet och längre hållbarhet är nu möjligt tack vare EU-projektet ProPraline. Projektet har tagit fram lösningar för att komma åt vanliga kvalitetsproblem som grå missfärgning av chokladen och sprickbildning.

En grå missfärgning av chokladens yta, så kallad fettblomning, och sprickbildning ger chokladen ett mindre aptitligt utseende och leder till sämre hållbarhet. För att undvika problemen måste chokladen tempereras, kylas och förvaras på rätt sätt.

Lösningar för att minska problemen med fettblomning och sprickbildning

Därför har man inom EU-projektet ProPraline tittat på olika lösningar för att minska problemen med fettblomning och sprickbildning under tillverkningen. Choklad som måste kasseras för att den inte lever upp till kvalitetskraven kostar tillverkarna mycket pengar.

Projektet är en del av EUs sjunde ramprogram för europeiska små- och medelstora företag och målet är att stärka konkurrenskraften för europeiska pralintillverkare.

Praktiska lösningar för att minska vattenmängden

Projektet har bland annat utvecklat en ny seedingprocess som är snabbare och effektivare för att förhindra fettblomning än traditionell temperering. Vattenaktiviteten i fyllningen visade sig vara en stark bidragande orsak till sprickbildning. Därför har man tagit fram ett flertal praktiska lösningar för att minska vattenmängden i fyllningen. Kylning, frysning eller en kort värmebehandling direkt efter produktion är också viktigt för att förhindra de undersökta kvalitetsproblemen och förlänga hållbarheten. 

Höja kvalitteten på chokladen

Dessa resultat ger nya möjligheter för pralintillverkare att energioptimera sin tillverkning och höja kvaliteten på sina produkter.

ProPraline har utsetts som ett av EU:s 15 mest innovativa forskningsprojekt.

Jordbruk och livsmedel

Vi utför forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från jordbruksproduktion och marina livsmedel över industri och handel ända till konsumentledet.Read more...

Innehåll A-Ö

Allt innehåll på webbplatsen såsom våra tjänster, forskningsområden etc. presenterade med nyckelord i en lista från A till Ö.Read more...

Related Information

Contact Persons

Lina Svanberg

Phone: +46 10 516 66 79

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.