Underwebbplats för RISE

Spänningsenheten vid RISE realiseras med hjälp av en spänningsreferens baserad på kvantfenomenet Josephsoneffekten. Spänningsreferensen är uppbyggd kring en "Josephson Array" vilken gör det möjligt att mäta spänningar upp till 10 volt.

För vår spårbarhet utför vi Josephsonmätningar två gånger per år och under mellantiden upprätthålls spänningsenheten med hjälp av en grupp normalelement. Dessa har en årlig stabilitet som är inom ±0,03 µV.

 

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.