Mechanical life length and safety

Forskningen inom området "Mekanisk livslängd och säkerhet" behandlar olika materials, produkters och mekaniska konstruktioners mekaniska beteende och skademekanismer.

Forskningen syftar till

  • Ökad säkerhet genom att förhindra haverier och skador
  • Ökad kostnadseffektivitet genom att produkter blir mer optimerade (varken överdimensionering eller haveri)
  • Hållbar tillväxt genom effektivare materialutnyttjande och lättare konstruktioner
  • Ökad kunskap i svensk industri och därmed långsiktlig uthållig lönsamhet

Forskningen inom området mekanisk livslängd och säkerhet är fokuserad på följande områden

Forskningen utnyttjar såväl experimentella utvärderingsmetoder som beräknings- och simuleringsmetoder. Beräkningsmetoder i kombination med provning och mätning.

Intressenter är t ex materialtillverkare och materialanvändare, mekanisk industri, fordonsindustri, sjöfartsindustri och off-shore, statliga transportmyndigheter (Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket) och SKB.

Related Information

Services

View A-Z ...

Contact Persons

Erland Johnson

Phone: +46 10 516 56 22

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.