Mechanical life length and safety

Forskningen inom området "Mekanisk livslängd och säkerhet" behandlar olika materials, produkters och mekaniska konstruktioners mekaniska beteende och skademekanismer.

Forskningen syftar till

  • Ökad säkerhet genom att förhindra haverier och skador
  • Ökad kostnadseffektivitet genom att produkter blir mer optimerade (varken överdimensionering eller haveri)
  • Hållbar tillväxt genom effektivare materialutnyttjande och lättare konstruktioner
  • Ökad kunskap i svensk industri och därmed långsiktlig uthållig lönsamhet

Forskningen inom området mekanisk livslängd och säkerhet är fokuserad på följande områden

Forskningen utnyttjar såväl experimentella utvärderingsmetoder som beräknings- och simuleringsmetoder. Beräkningsmetoder i kombination med provning och mätning.

Intressenter är t ex materialtillverkare och materialanvändare, mekanisk industri, fordonsindustri, sjöfartsindustri och off-shore, statliga transportmyndigheter (Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket) och SKB.

Related Information

Services

View A-Z ...

Contact Persons

Erland Johnson

Phone: +46 10 516 56 22

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.

Dela den här sidan: