Publications on subjects in the heat pump field

 

 

 Titel Länk
EP17 - Värmepumpsystem för Nära Noll Energi småhus och flerfamiljshus >>
EP 11 - Drift och underhåll av kyl- och värmepumpsystem >>
EP 18 -  Metod och guidelines för fastställande av nyckeltal för energieffektivitet vid fältmätninngar av värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat >>
Förbättrad driftsäkerhet hos villavärmepumpar (SP Rapport 2012:41) >>
Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning (SP Report 2010:49) >>
Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler (SP Arbetsrapport 2009:12 )  >>
Haglund Stignor, C., 2009. Laminar-flow Liquid-to-air Heat Exchangers – Energy-efficient Display Cabinet Applications (Doctoral Thesis). Faculty of Engineering LTH, Lund University >>
Karlsson, F., 2007. Capacity Control of Residential Heat Pump Heating Systems (Doctoral Thesis). Chalmers University of Technology >>
Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad, 2005 >>
 Enkät- och fältundersökning av bergvärmepumpar, 2005 >>
SP AR 2001:2 "Fältmässiga mätmetoder för kylmaskiner och värmepumpar - Förstudie"
SP Rapport 2000:2 "Luftkylare med påfrysning och avfrostning"
SP Rapport 1996:29 "Frosting and defrosting of air coils - results from laboratory testing"
SP Rapport 1996:02 "Frosting and defrosting of air coils - a literature survey"
SP Rapport 1990:19 "Laboratory testing of heat pumps - experience 1984-1986"

Related Information

Services

Heat Pumps

Contact Persons

Ola Gustafsson

Phone: +46 10 516 51 20

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.