Publications on subjects in the heat pump field

 

 

 Titel Länk
EP17 - Värmepumpsystem för Nära Noll Energi småhus och flerfamiljshus >>
EP 11 - Drift och underhåll av kyl- och värmepumpsystem >>
EP 18 -  Metod och guidelines för fastställande av nyckeltal för energieffektivitet vid fältmätninngar av värmepumpar och luftkonditioneringsaggregat >>
Förbättrad driftsäkerhet hos villavärmepumpar (SP Rapport 2012:41) >>
Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning (SP Report 2010:49) >>
Nästa generations värmepumpssystem i bostäder och lokaler (SP Arbetsrapport 2009:12 )  >>
Haglund Stignor, C., 2009. Laminar-flow Liquid-to-air Heat Exchangers – Energy-efficient Display Cabinet Applications (Doctoral Thesis). Faculty of Engineering LTH, Lund University >>
Karlsson, F., 2007. Capacity Control of Residential Heat Pump Heating Systems (Doctoral Thesis). Chalmers University of Technology >>
Årsmätning på fem bergvärmeanläggningar i Sjuhärad, 2005 >>
 Enkät- och fältundersökning av bergvärmepumpar, 2005 >>
SP AR 2001:2 "Fältmässiga mätmetoder för kylmaskiner och värmepumpar - Förstudie"
SP Rapport 2000:2 "Luftkylare med påfrysning och avfrostning"
SP Rapport 1996:29 "Frosting and defrosting of air coils - results from laboratory testing"
SP Rapport 1996:02 "Frosting and defrosting of air coils - a literature survey"
SP Rapport 1990:19 "Laboratory testing of heat pumps - experience 1984-1986"

Related Information

Services

Heat Pumps

Contact Persons

Ola Gustafsson

Phone: +46 10 516 51 20

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.

Dela den här sidan: