Trappor, ställningar, stegar och skyddsanordningar

På denna sida hittar du certifikat över fasta stegar och ställningar. För temporära ställningar såsom byggnadställningar, systemställningar, hantverkarställningar, bockar och stegar (dvs "vanliga" lösa stegar) finns dessa på en speciell sida, se länk till höger, "temporära konstruktioner"

Search within trappor, ställningar, stegar och skyddsanordningar

Related Information

See also

Temporära konstruktioner
SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås Phone +46 10-516 50 00, E-mail info@sp.se>

Share this page: