Trappor, ställningar, stegar och skyddsanordningar

På denna sida hittar du certifikat över fasta stegar och ställningar. För temporära ställningar såsom byggnadställningar, systemställningar, hantverkarställningar, bockar och stegar (dvs "vanliga" lösa stegar) finns dessa på en speciell sida, se länk till höger, "temporära konstruktioner"

Search within trappor, ställningar, stegar och skyddsanordningar

Related Information

See also

Temporära konstruktioner
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.