Färdigförpackade varor (e-märkning)

Färdigförpackningar som fyller vissa krav på nettoinnehåll kan e-märkas i enlighet med föreskriften STAFS 2017:1, vilken i Sverige implementerar EG-direktivet 76/211/EEG. STAFS 2017:1 har ersatt de tidigare föreskrifterna STAFS 2003:1 och STAFS 1993:18, men övergångsregler gäller t.o.m. 2 juli 2018. RISE är anmält organ för STAFS 2008:10 och avser att blir ackrediterat certifieringsorgan avseende STAFS 2017:1.

Certifiering för e-märkning av färdigförpackningar innebär bekräftelse på att ett företag uppfyller förutsättningarna för att få använda e-märket.

RISE Certifieringsregler för e-märkning av färdigförpackningar, SPCR 001, anger villkor och krav för certifiering och fortlöpande kontroll för e-märkning. Reglerna kan laddas ner i pdf-format via länk till höger. OBS att dessa regler kommer att ersättas när RISE blivit ackrediterat certifieringsorgan för STAFS 2017:1.

Länk till ett informationsblad om det aktuella läget finns till höger.

 

Läs mer om e-märkning på RISE sida om e-märkning av färdigförpackningar, se länk till höger.

 

Nedan följer en förteckning över de företag och de förpackningar som uppfyller kraven för e-märkning.

Search within färdigförpackade varor (e-märkning)

Holder of certificate

Back to certificate list
The following is an abstract of the certificate
Certificatenumber: Aktuellt certifikat är inte publicerat / This certificate is not published
RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.

Dela den här sidan: