Färdigförpackade varor (e-märkning)

Färdigförpackningar som fyller vissa krav på nettoinnehåll kan e-märkas (EEG-märkas) i enlighet med föreskriften STAFS 2008:10, vilken i Sverige implementerar EG-direktivet 76/211/EEG. SP är anmält organ för uppgifter enligt detta direktiv.

Certifiering för e-märkning av färdigförpackningar innebär bekräftelse på att ett företag uppfyller förutsättningarna för att få använda e-märket.

SPs Certifieringsregler för e-märkning av färdigförpackningar, SPCR 001, anger villkor och krav för certifiering och fortlöpande kontroll för e-märkning. Reglerna kan laddas ner i pdf-format via länk till höger.

Certifieringsreglerna bygger på gällande direktiv och föreskifter. Revidering kan bli aktuell om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheter av reglernas tillämpning. 

 

Läs mer om e-märkning på SPs sida om e-märkning av färdigförpackningar, se länk till höger.

 

Nedan följer en förteckning över de företag och de förpackningar som uppfyller kraven för e-märkning.

 

Search within färdigförpackade varor (e-märkning)

Related Information

Documents

See also

Läs mer om e-märkning här (länk till ny sida)

Contact Persons

Lisbeth Neugebauer

Phone: +46 10 516 53 69

Holder of certificate

Back to certificate list
The following is an abstract of the certificate
Certificatenumber: Aktuellt certifikat är inte publicerat / This certificate is not published
RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.

Dela den här sidan: