Climatic environmental resistance - Electronics

This page is only available in Swedish.

Kombinerad mekanisk och klimatisk miljötålighet - elektronik

Kombinerad provning är speciellt viktig att genomföra när provföremålet har strukturella delar av plast.Read more...

Related Information

Contact Persons

Mats Lindgren

Phone: +46 10 516 54 47

SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås Phone +46 10-516 50 00, E-mail info@sp.se