Luftfilter

Luftfilter används för att skydda människor, processer och miljö. Filtrets uppgift är att filtrera bort partiklar och partikelavskiljningsgrad är den vanligaste egenskapen som utvärderas, men även tryckfall och stofthållningsförmåga är exempel på viktiga egenskaper hos ett filter.

Inom RISE finns lång erfarenhet av att utvärdera luftfilter i labb. Luftfilter utvärderas enligt standard ISO 16890 och EN 779 för vilka RISE är ackrediterade av SWEDAC. Partikelavskiljning, tryckfall och stofthållningsförmågan på filtret är parametrar som utvärderas.


Behåller filtret sina egenskaper även vid användning? Det är en relevant fråga att ställa, det är viktigt att egenskaperna inte försämras drastiskt efter en viss tids användning. För att undersöka detta testar vi filters långtidsegenskaper under verklig drift enligt SP-metod 1937, som vi även är ackrediterade för. Vid denna provning får filtren sitta i en ventilationsrigg under sex månader och partikelavskiljning och tryckfall mäts kontinuerligt under perioden.


Vi utför även så kallade Bursts tests där man ser hur högt tryckfall ett filter klarar innan det går sönder. Vi testar även HEPA-filter och är ackrediterade av SWEDAC att utföra tester enligt standard EN 1822.

Tekniska resurser ger möjlighet till flexibel provning

Vi har i vårt laboratorium tillgång till flera olika testriggar och har möjlighet att bygga upp testriggar för specifika ändamål. Detta gör att vi har möjlighet att anpassa testriggarna efter olika filtertyper med olika dimensioner samt anpassa provningsmetoder efter vad kunden efterfrågar. Vi har möjlighet att testa allt från plana filtermaterial och påsfilter till cirkulära turbinfilter.

Vi har tillgång till flera olika partikelräknare och kan mäta partiklar i storleksintervallet 0,09 µm och uppåt. Inom RISE finns ytterligare resurser i form av avancerad teknisk utrustning för att mäta och karakterisera partiklar, t ex kemiskt innehåll, storlek och form. Vi har tillgång till olika klimatkammare där produkter kan utsättas för kyla, värme och fukt, allt efter kundens önskemål.

P-märkning av filter

P-märkningen är ett frivilligt certifieringssystem för kvalitetssäkring av produkter.  P-märkningsreglerna ställer grundläggande krav på att filtret ska hålla den filterklass som den säljs som och att partikelavskiljningsgraden inte försämras drastiskt under driftstiden. Filtren testas därför enligt EN 799 för kontroll av tryckfallsdata och filterklass, långtidsegenskaperna av filtret i verklig drift utvärderas enligt SP-metod 1937.


Ett ytterligare krav är att företaget har ett fungerande kvalitetssystem gällande produktionen där bland annat dokumenterade egenkontroller av filter och material ska göras. RISE genomför sedan årliga kontrollbesök där företagens egenkontroll och anvisningar kontrolleras. I samband med kontrollbesöken görs även provuttag direkt från produktionen för att provas enligt EN 779.

Eurovent-certifiering

RISE är ett Eurovent-labb och utför provningar av luftfilter på uppdrag av Eurovent Certification Company. Eurovent-certifiering är ett frivilligt certifieringssystem på europeisk nivå. För ytterligare information om certifieringssytemet se extern länk.


Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för mer information om de tjänster vi erbjuder.

 

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.