Building Technology

Enheten Byggteknik erbjuder, i samverkan med övriga enheter och dotterbolag, teknisk utvärdering, forskning och utbildning inom följande områden:
 • Byggnadsfysik och innemiljö med huvudsaklig verksamet inom energieffektiva byggnader som är fuktsäkra och har god innemiljö. Vi erbjuder tjänster till material- och komponenttillverkare, byggherrar, projektörer, entreprenörer och förvaltare.

  Kontaktperson
  : Eva Sikander

 • Glas har testbädden Transparenta funktioner i glas och andra material. Arbetet spänner från transparent intelligens, färger som filtrerar ut våglängder, starka och tunna glas, biologiska glas till mineralull.

  Kontaktperson
  : Christina Stålhandske

 • Ljud och vibration med inriktning på att hjälpa både industrin och samhället att bedöma ljud och vibrationers egenskaper, ljuddesign, teknik för bullerbekämpning, produktutvecklingssupport. produktupplevelsemätning samt ljudkvalitet.

  Kontaktperson
  : Jan Almqvist

 • Träbyggande och boende vars syfte är att främja träbyggande för ett uthålligt samhälle genom att bidra till utveckling av produkter, processer, konstruktioner, metoder, byggbestämmelser och standarder som ökar fördelarna med trä i byggande och boende med avseende på teknik, miljö och ekonomi.

  Kontaktperson
  : Karin Sandberg

 • Träteknisk utvärdering som tillhandahåller tjänster rörande bland annat provning, besiktning, skadeutredning och utbildning/temadagar, främst relaterat till trä-, möbel- och byggbranschen.

  Kontaktperson
  : Stefan Lindskog

Related Information

See also

Blogg
Bloggen: RISE SamhällsbyggnadDokumentet öppnas i ett nytt fönsterSmart Housing SmålandDokumentet öppnas i ett nytt fönster
Nyhetsbrev
Fönster/DörrNyttGlasDokumentet öppnas i ett nytt fönsterSmart Housing SmålandDokumentet öppnas i ett nytt fönsterTräteknologi

Contact Persons

Eva Sikander

Phone: +46 10 516 51 62

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.