CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö

Rätt för tillverkare att CE-märka produkter för explosionsfarlig miljö kan enligt direktiv 94/9/EG med förekommande tillägg (ATEX-direktivet) uppnås genom någon av följande procedurer A-C, med undantag för att procedur B inte gäller för skyddssystem och icke-elektriska produkter.

A - Utrustningsgrupp II kategori 1 och utrustningsgrupp I kategori M1
1) EG-typkontroll (certifiering), enligt Annex III, av att typexemplar av produkt uppfyller de tekniska kraven.
och, enligt tillverkarens eget val, något av följande alternativ:
a) Kvalitetssäkring av produktion, enligt Annex IV, eller
b) Produktkontroll, enligt Annex V

B - Utrustningsgrupp II kategori 2 och utrustningsgrupp I kategori M2
1) EG-typkontroll (certifiering), enligt Annex III, av att typexemplar av produkt uppfyller de tekniska kraven,
och, enligt tillverkarens eget val, något av följande alternativ:
a) Typöverensstämmelse, enligt Annex VI, eller
b) Produktkvalitetssäkring, enligt Annex VII

C - Utrustningsgrupp I och II, alla kategorier
Enhetskontroll enligt Annex IX

Anm) "Annex--"  hänvisar till respektive annex i direktiv 94/9/EG

Arkivering enligt ATEX
För annan utrustning än elektrisk utrustning och förbränningsmotorer, utrustningskategori 2 respektive M2, skall dokumentation som föreskrivs i punkt 3 bilaga VIII i ATEX-direktivet lämnas till anmält organ. RISE tillhandahåller en sådan tjänst för arkivering av dokumentation. För ytterligare information, se separat informationsblad.

Läs mera i RISEs certifieringsregler för CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö,  
SPCR 079.

Explosionsskydd

Elektriska och mekaniska utrustningar som ska användas i explosionsfarlig miljö i Europa måste uppfylla ATEX-direktiv 2014/34/EU. IECEx–systemet är ett annat certifieringssystem, som är frivilligt och avsett att underlätta global handel med explosionsskyddad utrustning.Read more...

Related Information

See also

RISE Elektronik

Contact Persons

Lennart Aronsson

Phone: +46 10 516 52 41

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.