CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö

Rätt för tillverkare att CE-märka produkter för explosionsfarlig miljö kan enligt direktiv 94/9/EG med förekommande tillägg (ATEX-direktivet) uppnås genom någon av följande procedurer A-C, med undantag för att procedur B inte gäller för skyddssystem och icke-elektriska produkter.

A - Utrustningsgrupp II kategori 1 och utrustningsgrupp I kategori M1
1) EG-typkontroll (certifiering), enligt Annex III, av att typexemplar av produkt uppfyller de tekniska kraven.
och, enligt tillverkarens eget val, något av följande alternativ:
a) Kvalitetssäkring av produktion, enligt Annex IV, eller
b) Produktkontroll, enligt Annex V

B - Utrustningsgrupp II kategori 2 och utrustningsgrupp I kategori M2
1) EG-typkontroll (certifiering), enligt Annex III, av att typexemplar av produkt uppfyller de tekniska kraven,
och, enligt tillverkarens eget val, något av följande alternativ:
a) Typöverensstämmelse, enligt Annex VI, eller
b) Produktkvalitetssäkring, enligt Annex VII

C - Utrustningsgrupp I och II, alla kategorier
Enhetskontroll enligt Annex IX

Anm) "Annex--"  hänvisar till respektive annex i direktiv 94/9/EG

Arkivering enligt ATEX
För annan utrustning än elektrisk utrustning och förbränningsmotorer, utrustningskategori 2 respektive M2, skall dokumentation som föreskrivs i punkt 3 bilaga VIII i ATEX-direktivet lämnas till anmält organ. RISE tillhandahåller en sådan tjänst för arkivering av dokumentation. För ytterligare information, se separat informationsblad.

Läs mera i RISEs certifieringsregler för CE-märkning av produkter för explosionsfarlig miljö,  
SPCR 079.

Explosionsskydd

Elektriska och mekaniska utrustningar som ska användas i explosionsfarlig miljö i Europa måste uppfylla ATEX-direktiv 2014/34/EU. IECEx–systemet är ett annat certifieringssystem, som är frivilligt och avsett att underlätta global handel med explosionsskyddad utrustning.Read more...

Related Information

See also

RISE Elektronik

Contact Persons

Lennart Aronsson

Phone: +46 10 516 52 41

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.

Dela den här sidan: