Thesis projects at SP

Johan Andersson tar emot priset för bästa exjobb 2012Vill du göra ditt examensarbete inom något av våra teknikområden eller har du till och med ett eget förslag på examensarbete? Kontakta oss och berätta mer.

För oss är ditt examensarbete ett utmärkt tillfälle att få lära känna dig och ta del av dina kunskaper och idéer redan under studietiden. Därför satsar vi på examensarbeten. Förra året gjorde drygt 90 studenter sitt exjobbhos oss.

 

Flera möjligheter

Du kan antingen söka efter specifika exjobb under "Utannonserade examensarbeten" eller höra av dig till någon av kontaktpersonerna nedan. 

Bygg och Mekanik

Erland Johnson, tel. 010-516 56 22
erland.johnson@sp.se 

Certifiering

Lennart Månsson, tel. 010-516 50 58
lennart.mansson@sp.se

Elektronik

Christer Karlsson, tel. 010-516 57 01
christer.karlsson@sp.se

Energi och bioekonomi

Andreas Johansson, tel. 010-516 51 73
andreas.johansson@sp.se 

Fire Research

Michael Försth, tel. 010-516 52 33
michael.forsth@sp.se

Food and Bioscience

Ulf Sonesson, tel. 010-516 66 17
ulf.sonesson@sp.se

Hållbar Samhällsbyggnad

Mats Westin
mats.westin@sp.se tel. 010-516 51 40

Kemi, Material och Ytor

Camilla Lundström, tel. 010-516 52 66
camilla.lundstrom@sp.se

Kalibrering och Verifiering

Eddie Hasth, tel. 010-516 61 26
eddie.hasth@sp.se

Mätteknik

Jan Johansson, tel. 010-516 55 04
jan.johansson@sp.se

 

Examensarbete på våra dotterbolag

Vill du göra ditt examensarbete på något av våra dotterbolag? Hör då av dig till kontaktpersonen som finns angiven på respektive dotterbolags hemsida.

CBI

CBI Betonginstitutet skapar, tillämpar och sprider kunskap inom cement- och betongområdet.

www.cbi.se

SMP

SMP Svensk Maskinprovning arbetar med besiktning och certifiering av till exempel maskiner, produktionslinjer samt miljöfrågor inom dessa områden.

www.smp.nu

 

AstaZero

ASTA AB med varumärke AstaZero har sitt säte i Göteborg och Hällered. Bolaget utvecklar unika testmiljöer med fokus på forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem

www.astazero.com

 

RISE A/S Köpenhamn

RISE i Danmark kan som underleverantör till SP i Sverige utföra komplett provning med testlaboratorier inom EMC (störningsprovning av elektronik), klimat och mekanisk testning.

www.sp.se

 

Process Development

Process Development med säte i Södertälje arbetar inom Life Science med kemisk och farmaceutisk processutveckling.

www.sp.se

 

Processum

Största delen av verksamheten ligger i att stödja och initiera forskning och utveckling inom områdena: bioteknik, energiteknik, oorganisk kemi, organisk kemi samt råvara med hållbarhetsfokus.

www.processum.se

Related Information

Contact Persons

Anita Olson

Phone: +46 70 3304026

RISE Research Institutes of Sweden, Phone 010-516 50 00, E-mail info@ri.se

The RISE institutes SP, Innventia and Swedish ICT have merged in order to become a stronger research and innovation partner for businesses and society.
During 2017 sp.se will be one of several websites within RISE. Please visit ri.se for more information about RISE.