SP Energy Technology Center

SP Energy Technology Center genomför forskning och erbjuder tjänster till akademi, samhälle och industri. Fokusområde för forskningen vid SP Energy Technology Center är termokemisk omvandling av biomassa och de tjänster som erbjuds kopplar mot förbrännings-, förgasnings- och bioraffineringsteknik.

Vi ligger alldeles intill Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

SP Energy Technology Centers huvudsakliga kompetensområden och förmågor kan sammanfattas med följande delar:

  • Beredning och matning av biomassa
  • Sampling och diagnostik i konverteringsprocesser
  • Processmodellering
  • Analyser av produkter i konverteringsprocesser
  • Spraykarakterisering
  • Uppgradering av syntesgas
Morgondagens energilösningar

Genom skräddarsydda experiment, avancerade beräkningar och fördjupade utredningar ska vi vara pionjärer i framtagandet av morgondagens energilösningar för hållbar utveckling.

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

VD
Magnus Marklund

Tel: 010-516 61 85

Marknadsansvarig
Richard Holm

Tel: 010-516 61 89

Forskningsansvarig
Olov Öhrman

Tel: 010-516 61 74

Bolagsadministratör
Ingela Lindberg

Tel: 010-516 61 88

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: