Energy Technology Center (ETC)

ETC är en del inom RISE Bioekonomi som genomför forskning och erbjuder tjänster till näringsliv, akademi och samhälle. Fokusområde för forskningen är termokemiska omvandlingsprocesser och de tjänster som erbjuds kopplar huvudsakligen mot kompetenser inom områdena förbränning, förgasning, pyrolys, uppgradering och biomaterial.

Accelerating Innovation in sustainable energy solutions!

Create customer benefits by providing high-level competences, practical applications, and unique infrastructure for innovations in a sustainable energy system.”

Verksamheten är koncentrerad till en nationellt unik testbäddsmiljö forskning och utveckling inom området termokemiska omvandlingsprocesser som ligger alldeles intill Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

Huvudsakliga kompetensområden och förmågor kan sammanfattas med följande delar:

  • Skräddarsydda experiment under industriellt relevanta förhållanden
  • Beredning och matning av pulverformiga bränslen
  • Sampling och diagnostik i konverteringsprocesser
  • Processmodellering
  • Analys och materialkarakterisering
  • Spraykarakterisering
  • Uppgradering av syntesgas och oljor
 
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.