Jordbruk och livsmedel

Vi utför forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från jordbruksproduktion och marina livsmedel över industri och handel ända till konsumentledet.

RISE-enheten Jordbruk och livsmedel är en sammanslagning av SP Food and Bioscience och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

Inom enheten arbetar vi för att möta jordbruksbranschens och livsmedelsindustrins behov och utmaningar när det gäller till exempel utveckling av nya processer och produkter, produktivitet samt hållbarhet. Det innefattar även att svara mot ett ökande intresse i samhället för sambandet livsmedel-hälsa, för livsmedelskvalitet och för närproducerade livsmedel.

Vår forskning bedrivs strategiskt och tillämpat enligt målinriktade forskningsprogram och i industrigemensamma projekt. Vi erbjuder forskningssamarbete och konsulttjänster relaterade till jordbruksteknik och produkt- och processutveckling, kring frågor som rör produktionsmetoder, kvalitet, produktsäkerhet, produktionseffektivitet och miljö.

Vi har dessutom en bred utbildningsverksamhet för företag samt medverkar i grund- och doktorandutbildningar vid universitet och högskolor.

Publikationer

Våra publikationer inom området jordbruk och livsmedel finns sökbara i publikationsdatabasen DIVA.

RISE-enheten Jordbruk och livsmedel är en sammanslagning av SP Food and Bioscience och JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Därför kan publikationer utgivna före 2017 sökas i DIVA i respektive företags/organisations namn. För information om publikationer kontakta bibliotekarie Eva Ekman.

 

Kontakta oss gärna på enhetens e-post: info.jol@ri.se


Prenumerera på vårt nyhetsbrev från Jordbruk och livsmedel

Livsmedelsacceleratorn

Vi erbjuder genomlysning av behov och finansieringsmöjligheter och lotsar till relevanta utvecklingskompetenser inom teknik-, affärs- och kompetensutveckling. Vi erbjuder också riktade projektinsatser inom marknadsanalys och hälsokommunikation.Läs mer...

Jordbruk och Livsmedel

Utbildningar Såväl medarbetare som organisation måste kunna möta de nya kompetenskrav som ställs.Läs mer...
Den stora charkdagen är branschens största händelse.

Chark-SM 2018

Den stora charkdagen är branschens största händelse, den enda mässa i Sverige som samlar hela charkbranschen och ett perfekt tillfälle att träffa och diskutera med dina viktigaste leverantörer. Läs mer...

Produktutveckling

Vi erbjuder livsmedelsindustrin högeffektiva lösningar, skräddarsydda efter kundföretagens produkter och produktionsförhållanden.Läs mer...

Processteknik

Effektivare produktionsprocesser sparar tid, pengar, råvaror, process-medier och energi. Effektivare produktion ger också betydande kvalitetsvinster.Läs mer...

Maten och miljön

Intresset för en miljöanpassad produktion och konsumtion ökar. Ett effektivt miljöarbete i livsmedelsföretaget ger vinster på flera plan.Läs mer...

Produktsäkerhet

Mikroorganismer kan vara skadliga för såväl lönsamheten, varumärket, konsumentförtroendet som för en uthållig produktion!Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.