Food and Bioscience

Vi bedriver forskning, utveckling, konsultverksamhet och utbildning inom livsmedel och biovetenskap.

Inom enheten bedriver vi strategisk och tillämpad forskning enligt ett industristyrt, målinriktat forskningsprogram och i industrigemensamma projekt.

Vi erbjuder en omfattande konsultverksamhet inom produkt- och processutveckling, kring frågor som rör kvalitet, produktsäkerhet, produktionseffektivitet och miljö.

Vi har dessutom en bred utbildningsverksamhet för företag samt medverkar i grund- och doktorandutbildningen vid universitet och högskolor.

Rapporter och publikationer

Vårt bibliotek är ett specialbibliotek inom livsmedelsområdet. För information om rapporter och andra publikationer som har getts ut av SIK – Institutet för livsmedel och bioteknik (fram till årsskiftet 2014/2015 bedrevs vår verksamhet inom SIK) samt SP Food and Bioscience kontakta bibliotekarie: Eva Ekman, eva.ekman@sp.se 

Rapporter och publikationer från år 2015: gå in på fliken Publikationer här ovan. Äldre rapporter hittas i denna lista, klicka här >>

Produktutveckling

Vi erbjuder livsmedelsindustrin högeffektiva lösningar, skräddarsydda efter kundföretagens produkter och produktionsförhållanden.Läs mer...

Processteknik

Effektivare produktionsprocesser sparar tid, pengar, råvaror, process-medier och energi. Effektivare produktion ger också betydande kvalitetsvinster.Läs mer...

Maten och miljön

Intresset för en miljöanpassad produktion och konsumtion ökar. Ett effektivt miljöarbete i livsmedelsföretaget ger vinster på flera plan.Läs mer...

Produktsäkerhet

Mikroorganismer kan vara skadliga för såväl lönsamheten, varumärket, konsumentförtroendet som för en uthållig produktion!Läs mer...

Livsmedel

Utbildningar Såväl medarbetare som organisation måste kunna möta de nya kompetenskrav som ställs.Läs mer...
Den stora charkdagen är branschens största händelse.

Chark-SM 2016

Den stora charkdagen är branschens största händelse, den enda mässa i Sverige som samlar hela charkbranschen och ett perfekt tillfälle att träffa och diskutera med dina viktigaste leverantörer. Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

Dela den här sidan: