Välkommen till RISE - Research Institutes of Sweden

SP, Swedish ICT och Innventia går samman för att skapa en samlad institutssektor
och bli en starkare innovationspartner.
Vid årsskiftet 2017 bytte vi namn till RISE.

Du besöker nu SPs gamla websida, denna kommer att vara i bruk tills vi under slutet
av 2017 lanserar en ny, gemensam webbplats för alla tre instituten.
Du hittar också mer information på RISE hemsida

RISE Bioekonomi

I den framtida cirkulära bioekonomin kan skogsbaserade, förnybara produkter ersätta många av dagens fossilbaserade. Vi arbetar med allt från råvara och processer till färdiga produkter. Divisionen har cirka 320 medarbetare.Läs mer...

RISE ICT

Våra 450 medarbetare erbjuder expertis i hela kedjan för ett digitalt och innovationsdrivet samhälle: Hårdvara, mjukvara, affärsutveckling och branschkunskap inom en rad strategiska områden för svensk industri. Vi erbjuder spetskompetens inom många områden.Läs mer...

RISE Biovetenskap och material

RISE Biovetenskap och material fungerar som innovationspartner för kunder inom branscher som jordbruk och livsmedel, kemi, läkemedel, medicinteknik, biokemikalier och biobränslen, samhällsbyggnad och transport. Vi finns med hela vägen från idé till tillämpning med fokus på kundens behov och samhällets hållbara utveckling.Läs mer...

RISE Säkerhet och transport

I framtiden krävs säkra och hållbara transporter. Samtidigt ökar riskerna i samhället. Divisionens 540 medarbetare erbjuder kompetens inom aktiv säkerhet, mekaniska risker, mätteknik och brandskydd i avancerad labbmiljö. Vi arbetar också med provning, besiktning, kalibrering och verifiering. Dessutom finns här AstaZero, en testanläggning för aktiv trafiksäkerhet. Läs mer...

RISE Samhällsbyggnad

Vi arbetar med byggd miljö, resurseffektivisering, funktion och konstruktion, infrastrukturlösningar och stadsutveckling. Vi erbjuder FoU-tjänster som skapar nytta för näringsliv och samhälle och har människan i centrum. Divisionen har cirka 350 medarbetare.Läs mer...

RISE Certifiering

Certifiering inom ledningssystem ger våra kunder struktur och kontinuitet som gör att deras verksamhet ligger i framkant. Genom våra produktcertifieringar ger vi företag tillträde till den svenska och europeiska marknaden. Divisionen har cirka 70 medarbetare.Läs mer...
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Tel 010-516 50 00, E-post info@sp.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.