Sökresultat

För att förbättra ditt sökresultat följ söksyntaxen

Söktjänsten stödjer inte "OCH" resp "ELLER"-sökning eller jokertecken ”*” resp "?". Däremot kan nyckelord som minus (-) och plus (+) tecken användas.

Exempel 1: Trä + puts ger resultat innehåller orden trä och puts.
Exempel 2: Trä – puts ger resultat som innehåller ordet trä men inte ordet puts.

Om ordet har samma stam som sökordet kommer detta resultera i träff även på dessa.
Exempel: Söker du efter analys ger resultatet även träffar för analyser.

1  2  3  4  5  Nästa sida  

Slutrapport visar: Många byggnader med putsade regelväggar har fuktskador

Det förekommer fuktskador och högt fuktinnehåll i många byggnader med putsade regelväggar. Detta hör till innehållet i en rapport som tagits fram av SP på uppdrag av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och FoU-Väst.

Byggnadsfysik och Innemiljö

På sektionen Byggnadsfysik och innemiljö arbetar vi med forskning och innovation rörande såväl nya som befintliga byggnader. Läs mer här
1  2  3  4  5  Nästa sida  
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.