Sökresultat

För att förbättra ditt sökresultat följ söksyntaxen

Söktjänsten stödjer inte "OCH" resp "ELLER"-sökning eller jokertecken ”*” resp "?". Däremot kan nyckelord som minus (-) och plus (+) tecken användas.

Exempel 1: Trä + puts ger resultat innehåller orden trä och puts.
Exempel 2: Trä – puts ger resultat som innehåller ordet trä men inte ordet puts.

Om ordet har samma stam som sökordet kommer detta resultera i träff även på dessa.
Exempel: Söker du efter analys ger resultatet även träffar för analyser.

1  2  Nästa sida  

Future by Lund

Future by Lund är en innovationskultur där samhälle, akademi och näringsliv tillsammans löser globala utmaningar med produkter och tjänster för framtidens hållbara städer.

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner - tak, väggar, grunder

1  2  Nästa sida  
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.