SP vill göra skillnad

Hållbarhet är kärnan och utgångspunkten i SPs dagliga verksamhet. Vårt största bidrag till hållbar utveckling är våra tjänster.

Det handlar om kunskap och innovation som bidrar till att våra kunder kan utveckla hållbara produkter, processer, metoder och tjänster ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv  från klimatförändringarnas påverkan till urbaniseringens effekter eller livsmedel anpassade för en åldrande befolkning.
 
SP använder ett egenutvecklat hållbarhetsindex där vi mäter vår utveckling på området. Genom att leva som vi lär ökar trovärdigheten i arbetet samtidigt som förtroendefulla relationer är en förutsättning för att bistå våra intressenter och kunder i ett effektivt partnerskap.
 
Resultat
SP-koncernen fick 2015 mätvärdet 66 på en skala 0 till 100. Resultatet innebar en förbättring med 3 mätenheter sedan 2014. Målet är att årligen öka indexet.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.