RISE – Sveriges nya starka institut

Pia SandvikSP, Swedish ICT och Innventia går samman för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Pia Sandvik är vd för det nya storinstitutet.

– Det mest inspirerande med det här uppdraget är att få utveckla den potential som det nya RISE innebär. Vi har verkligen möjlighet att öka nyttan för våra kunder, säger Pia Sandvik.

– Jag har större delen av mitt yrkesliv rört mig mellan forskningen och näringsliv och gillar det. Nyindustrialiseringsstrategin är just nu högaktuell och för mig är RISE en självklar aktör i genomförandet på flera områden, bland annat testbäddar. Här ska vi visa framfötterna.

Nya tjänster

Som kund eller samarbetspartner till SP eller något av våra dotterbolag kommer skillnaden inte vara särskilt stor. I alla fall inte till att börja med. Alla verksamheter fortsätter som tidigare, även om det kommer att ske namnbyten. På sikt är det förstås meningen att det nya RISE ska ge både samordningsvinster och utveckla nya tjänster som kommer kunderna till del. Framför allt genom ett breddat erbjudande med fler tjänster under samma tak och tydligare vägar in till institutstjänsterna. Något som efterfrågas av framför allt små och medelstora företag, SMF.

– Små och medelstora företag är otroligt viktiga för tillväxten i Sverige, men de har ofta svårare att hitta sin väg till forskning och utveckling. RISE har vana att hjälpa kunderna att definiera sina problem och med vår breda kompetensbas så kan vi jobba i nästan hela Technology Readiness Level-skalan. Vi är med andra ord bättre rustade än många andra aktörer för att vara ett bra stöd i SMFs utveckling, säger Pia Sandvik.

Pia Sandvik kommer närmast från en vd-post för Länsförsäkringar i Jämtland men har god insikt i SP, från arbetet som styrelseledamot i RISE sedan 2009. Hon har också varit rektor för Luleå tekniska universitet. 

Huvudkontor i Göteborg

Huvudkontoret för det nya RISE kommer att pla­ceras i Göteborg. 

Västsverige är ett av Sveriges vikti­gaste industri- och forskningskluster. Med över 1100 anställda i regionen är det ett naturligt val för nya RISE att etablera huvudkontoret i Göteborg, säger Pia Sandvik.

Processen med att skapa det nya RISE kommer att ske successivt under de kommande åren, men vid årsskiftet byter samtliga verksamheter namn till RISE. Alla kunder som eventuellt berörs av någon del i förändringen, till exempel när det gäller avtal, kommer att informeras om detta i god tid.

Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise

Kort om Pia
  • Pia Sandvik (f.1964), styrelseordförande i RISE AB, ledamot sedan 2009.
  • Tidigare vd för Länsförsäkringar Jämtland. Har även varit rektor vid Luleå tekniska universitet.
  • Civilingenjör (maskinteknik, Linköpings universitet), teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik.
  • Styrelseledamot i Länsförsäkringar AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning, SP och Akademiska Hus samt ledamot i IVAs näringslivsråd.
  • En av fyra medlemmar i regeringens advisory board med uppdrag att stärka Sveriges nyindustrialisering.

Fotnot: SP Processum, Asta Zero och
SP Fire Research AS är fortsatt delägda dotterbolag.

Relaterad information

Se även

Läs mer om utvecklingen av nya RISEDokumentet öppnas i ett nytt fönster
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.