Energieffektiva fasadelement underlättar renoveringar

En innovativ ytterfasadskiva i betong, med tillhörande isolering och förankring, har tagits fram i Tekocrete-projektet. Ytterfasadskivan ska användas för ombyggnad och renovering av miljonprogrammets byggnader.

Vid renovering ska befintlig fasadskiva och underliggande isolering tas bort och ersättas med effektivare isolering och den nya fasadskivan. Fasadskivan tillverkas med armering som inte korroderar. Skivan kan därför göras avsevärt tunnare än fasaden den ersätter. Fördelarna är lättare konstruktioner och lägre kostnader för material och transporter. Fasadskivans tjocklek är 10-40 mm, vilket kan jämföras med äldre betongfasader som oftast är 80-120 mm. En tunnare fasadskiva gör det också möjligt att använda mer isolering och en enklare typ av förankring mellan bärande stomme och fasadskiva.

Tunnare ytterfasad med samma effekt

Trots en ny och tunnare ytterfasad och tjockare och effektivare värmeisolering kan husets robusthet och karaktär behållas. I Tekocrete-projektet har sandwichelement tillverkats i fullskala med 40 mm tjock fasadskiva. Även mindre element med tjockleken 10 mm har tillverkats och provbelastats med goda resultat. En fortsättning på Tekocrete-projektet blev beviljad i september 2012. I det nya projektet ska en stor del av arbetet läggas på teknisk utveckling och provning av olika armeringssorters alkalibeständighet, förankring, isolering och ytor.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.