Handbok för brandsäkert träbyggande

Kvarteret Limnologen ©MidrocNu är det äntligen möjligt och tillåtet att bygga stort och miljövänligt med trä i de flesta europeiska länder. Därför har SP gett ut den första europeiska handboken någonsin i brandsäkert träbyggande.

I handboken finns allt man behöver veta om brandsäker användning av träkonstruktioner och träprodukter som lever upp till europeiska brandkrav och brandklasser. Den ger också instruktioner för dimensionering av träkonstruktioner enligt Eurokod 5, och praktiska vägledningar för brandsäkerhet med tydliga exempel. Innehållet vänder sig till alla som på något sätt jobbar med trä och brandsäkerhet, som till exempel arkitekter, tekniker, utbildare, myndigheter och byggindustri.

Handboken är ett resultat av ett europeiskt forskningsprojekt

Handboken är ett resultat av det europeiska forskningsprojektet FireInTimber (Fire Resistance of Innovative Timber Structures). SP Trätek koordinerade projektet, som ingår i Wood-Wisdom-Net Research Programme. Ledande experter från nio europeiska länder har deltagit i projektet och garanterar kvaliteten och tillämpligheten i rekommendationerna.

Öka användningen av träprodukter i byggnader

Förhoppningen är att den även ska kunna bli ett steg i att stimulera ökad användning av träprodukter i byggnader och därmed bidra till en hållbar samhällsbyggnad med minskat koldioxidutsläpp

Sammanfattningar på olika språk

En sammanfattning av boken finns tillgänglig på nio språk –
svenska, engelska, tyska, italienska, franska,
finska, estniska, slovakiska och spanska.

Beställ handboken 

Beställ handboken >>

Rättelseblad för handboken

Ladda ner rättelseblad >>

Innehåll A-Ö

Allt innehåll på webbplatsen såsom våra tjänster, forskningsområden etc. presenterade med nyckelord i en lista från A till Ö.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.