Unik hjälm skyddar huvudet – och frisyren

Vanliga cykelhjälmar utmanas nu av ett nytt innovativt huvudskydd med en airbag som utlöser vid olyckor. Efter omfattande säkerhetstester och nya provningsmetoder är produkten nu certifierad och redo för marknaden.

Det nya huvudskyddet har sitt ursprung i ett examensarbete inom industridesign. Det innehåller sensorer i en krage, som löser ut en airbag efter att ha identifierat cyklistens rörelser som en olycka.

En helt ny typ av produkt

Innan en marknadslansering måste skyddet dock vara CE-märkt och uppfylla de europeiska direktiven för personskydd.  Eftersom det här är en helt ny typ av produkt, så fanns det ingen färdig standard för vad som krävs för att uppfylla kraven. Istället måste man ta fram helt nya metoder för provning och testning, för att kunna certifiera produkten direkt mot direktivet.

Riskanalys

Tillverkaren, Hövding Sverige AB, vände sig därför till SP. Tillsammans genomförde man en riskanalys. Resultaten använde SP för att ta fram en kravspecifikation och nödvändiga provningsmetoder för att uppfylla direktiven. Arbetet innebar en rejäl utmaning på grund av säkerhetskraven och den innovativa konstruktionsprincipen.

Tester med krockdock och stuntman

För att verifiera metoderna har man bland annat testat skyddets stötdämpande förmåga samt dess funktion i kyla, värme och regn. För att säkerställa att airbagen aktiveras på rätt sätt har man också utfört ett flertal kollisionsprov, både med krockdocka och med stuntman.

Arbetet lönade sig. Produkten finns nu på marknaden och erbjuder ett alternativt skydd för utsatta cyklister. Under 2010 omkom 20 cyklister i trafiken i Sverige.

P-märket, SPs egna kvalitetsmärke

Certifiering

Vi är en av de ledande aktörerna inom certifiering i Sverige idag och har såväl lång som bred erfarenhet på området. Vi utfärdar certifikat enligt en lång rad standarder. Läs mer...

Innehåll A-Ö

Allt innehåll på webbplatsen såsom våra tjänster, forskningsområden etc. presenterade med nyckelord i en lista från A till Ö.Läs mer...

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Klas-Gustaf Andersson

Tel: 010-516 52 43

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.