Ny mätteknik optimerar tillverkningen av högspänningskablar

Sedan flera år tillbaka ersätts valda delar av de traditionella luftledningsnäten för elförsörjning med kablar som förläggs i jord. Orsakerna är flera t ex att ett kabelnät är mer robust mot höst- och vinterstormar men också att man vill undvika luftledningsnät i tätortsbebyggelse.

ABB AB, High Voltage Cables är en av världens ledande tillverkare av elkraftkablar för högspänning och som elektrisk ledare används koppar eller aluminium. Med tanke på att ledaren i en kabel typiskt kan vara 5 cm i diameter och flera km lång samt höga råvarukostnader är det attraktivt att optimera den tekniska uppbyggnaden av ledaren för att kunna spara in på material, naturligtvis med bibehållande av de elektriska egenskaperna.

Med SP:s egenutvecklade koaxiella strömshuntar som bas har en referensmetod tagits fram för att bestämma strömförträngningen i elkraftkablar. Metoden har stor ekonomisk betydelse för design och produktion då den optimerar materialåtgången, i det här fallet koppar, i förhållande till kabelns elektriska ”förluster”.

Vid tillverkning av elkraftkablar som överför växelström är strömförträngning en mycket viktig parameter att ta hänsyn till. Strömförträngning innebär att strömmen går längs ytan av en ledare och inte homogent i ledaren vilket ökar resistansen. En kabel konstrueras därför med många kardeler som sätts samman på ett komplicerat sätt för att minska strömförträngningen och därmed minimera förlusterna.

Referensmetod för att bestämma strömförträngning

På uppdrag av ABB har vi med utgångspunkt från vår egenutvecklade digitala samplings wattmeter och koaxiella strömshuntar tagit fram en referensmetod för att bestämma strömförträngning. För att verifiera vår mätmetod har vi dessutom konstruerat och byggt en ”kabel” med teoretiskt beräkningsbara förluster.

Presentation på internationell kabelkonferens

Projektet har fallit mycket väl ut och i juni 2011 presenterade ABB och SP tillsammans arbetet vid en internationell kabelkonferens. Genom den internationella publiceringen visar ABB att man finns i teknikfronten av utvecklingen av högspänningskablar och man räknar med att publiceringen sätter press på konkurrenterna att visa hur stor strömförträngningen är i sina kablar.

Hittills har alla mätningar gjorts på SP men de kommer att ”flyttas” till ABB, både hårdvara men också vad avser kompetens för att därigenom ge möjlighet till mer produktionsnära mätningar i fabriken i Karlskrona.

 

Mätteknik

Vår styrka är kalibrering, där vi har Nordens bredaste utbud av tjänster, men även provning och utvärdering samt kursverksamhet och experthjälp är viktiga områden för oss. Läs mer...

Innehåll A-Ö

Allt innehåll på webbplatsen såsom våra tjänster, forskningsområden etc. presenterade med nyckelord i en lista från A till Ö.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Karl-Erik Rydler

Tel: 010-516 54 01

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.