Mejerier kan diska energisnålt och miljöanpassat

Mejerianläggningar diskas traditionellt med omväxlande lut- och syralösningar.

Båda ämnena är starkt frätande och har inverkan på miljön. Om man kan förstå den bakomliggande mekanismen och hur den påverkas av olika processparametrar, så skulle diskprocessen kunna optimeras. En optimering sparar tid, energi, kemikalier och medför därmed lägre negativ miljöpåverkan.

Metod att studera diskförloppet

Forskare på SIK har tagit fram en metod att mäta den relativa tjockleken på beläggningen som ska diskas bort. Metoden bygger på avståndsmätning med ultraljud. Tillsammans med olika typer av bildanalys och kemisk analys studeras diskförloppet. SP-forskare har hjälpt till att utveckla programvaran som styr ultraljudstransducern och oscilloskopet samt utför signalbehandlingen. Mejeriföretag kan nu diska sina anläggningar både mer energisnålt och mer miljöanpassat.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.