Ny metod ger noggrannare positionering

Europa håller på att bygga ett nytt satellitsystem, Galileo, som alternativ till GPS, Global Positioning System.

Tillgången till detta satellitsystem ger nya möjligheter för noggrann positionsbestämning. Frågan är hur den nya informationen som signalerna från Galileo innebär ska kunna användas på bästa sätt. SP-forskare har utvecklat en metodik för hur man optimalt kombinerar mätningar från Galileo och GPS.

Ger bättre mätningar

Metodiken bygger på avancerad modellering av signalutbredning i atmosfären och multipla signalreflektioner. Användningen av den nya metodiken kommer att resultera i bättre mätningar vid noggrann positionsbestämning. Det kommer att vara till nytta vid anläggningsarbeten som väg- och husbyggen, men även vid forskning om jorden och dess inre. Projektet har varit ett samarbete mellan SP, Chalmers och Statens Kartverk i Norge. ESA, European Space Agency, har finansierat utvecklingsarbetet.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.