P-märkningssystem ger säkrare bussar

Antalet bussbränder ökar dramatiskt i hela världen. Drygt en procent av Sveriges bussar råkar årligen ut för brandincidenter. Cirka 140 bränder i bussar rapporteras varje år. Det är en fördubbling sedan slutet av 90-talet enligt statistik från Svenska Bussbranschens Riksförbund. Flertalet bränder börjar i motorrummet.

Därför inledde SP Brandteknik 2011 ett projekt för att ta fram en ny standard för provning av släcksystem för bussar. En referensgrupp kopplades till projektet med representanter från bussindustrin, bussbolag, kollektivtrafikmyndigheter, tillverkare av släcksystem, räddningstjänst och brandutredare. Resultatet blev ett provningssystem som bygger på en testrigg som simulerar ett motorrum. Tack vare detta kan man enkelt jämföra och prova släcksystem samt klassificera släckförmågan.

Nytt certifieringssystem

SP har nu lanserat ett certifieringssystem för motorrumssläcksystem för bussar, SPCR183. P-märkning av släcksystem för bussmotorrum innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP och att även installation/montage kan kontrolleras. En kollektivtrafikmyndighet och en större bussoperatör har redan anammat P-märkningen genom att införa den i sina specifikationer för upphandling. Flera andra aktörer har aviserat liknande planer.

 

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.