Nya rekommendationer för säkrare betong

Anpassning av brandspjälkningssäker betong ger säkrare byggnader och minskar behovet av brandprovning. Anvisningar för hur detta går till finns i de nya rekommendationerna för brandspjälkningssäker betong som tagits fram av Svenska Betongföreningen, SP Brandteknik och CBI Betonginstitutet.

När tät och fuktig betong utsätts för brand riskerar den att spricka, så kallad spjälkning. Detta är vanligt i exempelvis tunnelbränder och orsakar omfattande skador med dyra och långvariga reparationer som följd. För att förhindra spjälkning tillsätter man polypropylenfibrer till betongen. Innan leverans måste tillverkaren brandprova betongen utifrån överenskomna gränsvärden, vilket är en kostsam och tidsödande process för tillverkare och beställare.

Kommitté för att hitta nya lösningar

För att komma åt detta problem tillsatte Svenska Betongföreningen en kommitté för att hitta nya lösningar. CBI och SP Brandteknik har varit ledande i arbetsgruppen och har parallellt med forskningsarbetet utfört omfattande material- och brandprovningar.

Nya rekommendationer

Resultatet blev en rapport med nya rekommendationer som är först i världen med att inte bara ange när spjälkningssäker betong ska användas utan också hur mycket polypropylen som behövs i de olika fallen.

Tack vare detta kan tillverkaren leverera betong direkt anpassad för den brandrisk den utsätts för, vilket ökar säkerheten och gör att brandprovning bara behövs i särskilda fall.

Trafikverket hänvisar redan till rekommendationerna i sitt regelverk.

RISE CBI - Betonginstitutet

CBI Betonginstitutet ingår i SP-koncernen. CBI skapar, tillämpar och sprider kunskap inom betong-, ballast-, cement- och naturstensområdena.Läs mer...

Fire Research

Ett komplett brandlaboratorium för provning, forskning och utveckling.Läs mer...

Innehåll A-Ö

Allt innehåll på webbplatsen såsom våra tjänster, forskningsområden etc. presenterade med nyckelord i en lista från A till Ö.Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.