Laxskinn hjälp i sjukvården

Laxskinn kan vara en ny alternativ källa för att utvinna högkvalitativt heparin med hög spårbarhet. Det visar SP i ett forskningsuppdrag för norska företaget Hepmarin AS, som kanske har hittat sin nya exportsuccé.

Heparin är en viktig råvara för farmaceutiska produkter. Det används till exempel som beläggning i medicinsk utrustning för att förhindra blodkoagulation. För att säkerställa kvaliteten på heparinet är det av yttersta vikt att källan är spårbar genom hela förädlingsprocessen.

Tidigare dålig spårbarhet och biverkningar

Idag utvinner man heparin från gristarm som är en billig högproducerande källa. Utvinningen sker främst i små fabriker i Kina med begränsad dokumentation om utgångsmaterialet och därmed låg spårbarhet. Fall med allvarliga biverkningar har därför förekommit, till exempel på grund av orenheter i heparinet.

Det råder därmed en stor efterfrågan från tillverkare av medicin och medicinsk utrustning på alternativa källor för utvinning av högaktivt heparin, med lägre halt av föroreningar och säkrare dokumentation. 

Heparin från odlad lax

SPs forskare fick i uppdrag av Hepmarin AS att leta efter heparin i inälvor från odlad lax, som uppfyller alla krav på spårbarhet och renhet eftersom den är dokumenterad från yngel till slakt. I inälvorna hittade man dock endast låga halter. Istället visade sig skinnet var en bättre källa.

Resultat

Tack vare slutsatserna i forskningen kan Hepmarin AS nu optimera och automatisera isoleringsprocessen av heparin med inriktning på fiskens skinn, samtidigt som man fortsätter att leta efter fler alternativa källor med ännu högre utbyte av heparin.

 

Innehåll A-Ö

Allt innehåll på webbplatsen såsom våra tjänster, forskningsområden etc. presenterade med nyckelord i en lista från A till Ö.Läs mer...

Kemi och material

Vi kan vara din innovationspartner inom hållbar kemi, materialteknik och funktionella ytor. Vi skräddarsyr kompetenser och test- och demomiljöer utifrån dina behov.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Lena Brive

Tel: 010-516 59 01

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.