Nytt verktyg främjar solenergi

Nu blir det lättare för konsumenter och importörer att jämföra energiutbytet hos olika solfångare med varandra. Detta tack vare ett nytt Europagemensamt verktyg för energiberäkning, som kan appliceras på så gott som alla solfångare på marknaden. Verktyget är på god väg att bli global standard.

Idag finns en mängd olika energiberäkningsverktyg och metoder på marknaden. I praktiken innebär detta att olika importörer kan få olika uppgifter om energiutbyte i medföljande dokumentation till en solfångare av samma typ, beroende på vilken beräkningsmetod just deras leverantör använder. Det här skapar förvirring och försvårar informationen till konsumenterna, vilket hämmar både handeln med solfångare och teknikutvecklingen.

Utveckling av lättanvänt verktyg

För att råda bot på detta dilemma har SP utvecklat ett lättanvänt verktyg som ska användas av provningslaboratorier för att räkna om resultat från korta provningar till energiutbyten på årsbasis.

Arbetet har skett i nära samverkan med en rad europeiska institut som en del av EU-projektet QAIST (Quality Assurance in Solar Thermal Heating and Cooling Technologies). Intresset är stort. Solar Keymark, den europeiska kvalitetsmärkningen för solfångare, har redan godkänt verktyget och inkluderar nu beräkningsresultat från verktyget i sin dokumentation för Solar Keymark-certifierade solfångare.

Verktyget är också en del i ett förslag till ny global ISO-standard som ska upp för omröstning under 2012.

Ökar användningen av solenergi

Tack vare detta kommer verktyget på sikt att bidra till en effektivare global handel med solfångare och en ökad användning av solenergi i världen. 

Energi och cirkulär ekonomi

Omsorg om miljön och strävan att bygga om Sverige till bärkraft medför ständigt ökade krav på energihushållning, effektiv energianvändning och hänsyn till den inre och yttre miljön.Läs mer...

Innehåll A-Ö

Allt innehåll på webbplatsen såsom våra tjänster, forskningsområden etc. presenterade med nyckelord i en lista från A till Ö.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Peter Kovacs

Tel: 010-516 56 62

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.