Snart möjligt att mäta värmeledningsförmågan i tunna material

Ett instrument som mäter termiska egenskaper i mikrometertunna material är snart verklighet tack vare ett samarbete mellan Hot Disk AB och SP.

Instrumentet ger till exempel tillverkare av halvledande material i elektronisk utrustning helt nya möjligheter för produktutveckling.

Hot Disk AB är en instrumenttillverkare med lång erfarenhet av att utveckla instrument för mätning av värmeledningsförmåga och termisk tröghet i olika material. Nu vill företaget bredda sitt produktutbud med mätutrustning för material med väldigt små dimensioner.

Mål

Målet är att kunna mäta de värmeledande egenskaperna i mikrometertunna skikt i en halvledarstruktur. Detta innebär dock att sensorer måste krympas och att elektroniken behöver arbeta snabbare och med kortare mätpulser, något som inte är möjligt med de instrument som finns idag.

Mikrovågselektronik

För att komma vidare krävdes kompetens inom högfrekvensteknologi. Därför inledde Hot Disk AB ett samarbete med SP i ett projekt som finansierats av Västra Götalandsregionens FoU-kort.

Lösningen fanns i mikrovågselektronik. SP utvecklade mätbryggor, beräkningsalgoritmer, mätmetodik, elektriska filter och kompensering av drifter. Projektet har resulterat i en prototyp på en ny högpresterande instrumentmodell. Utvecklingen av modellen fortsätter och ser ut att faktiskt kunna leverera ännu bättre prestanda.

Löser behov

Tack vare de goda projektresultaten är Hot Disk AB på väg att lösa ett marknadsbehov, där möjliga tillämpningsområden för instrumentet är stort.

Mätteknik

Vår styrka är kalibrering, där vi har Nordens bredaste utbud av tjänster, men även provning och utvärdering samt kursverksamhet och experthjälp är viktiga områden för oss. Läs mer...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.