Anonym och säker tidsstämpling över optisk fiber tack vare ny uppfinning

En ny uppfinning gör det möjligt att garantera anonymitet och säkerhet i tidsjämförelser över optisk fiber. Uppfinningen beviljades svenskt patent hösten 2011, och har fått stor internationell uppmärksamhet.

Alltfler tjänster och transaktioner sker elektroniskt över världen mellan till exempel stater, företag, börser och individer. Detta ställer allt större krav på att tidsstämplingen av transaktionerna är korrekt och robust. I vissa tillämpningar har man även behov av anonymitet i tidsöverföringen. Den mest robusta metoden idag är tids- och frekvensöverföring genom optisk fiber. Den, precis som alla andra tekniker där man har behov av hög noggrannhet, bygger dock på en symmetrisk dubbelriktad kommunikation av signaler. Både sändare och mottagare måste då bekräfta signalerna för att kompensera för tidsfördröjningar, så att en tidsstämpling ska kunna göras. Detta begränsar möjligheten till anonyma tidsöverföringar.

Lösning genom enkelriktade signaler

Forskargruppen inom tid och frekvens på SP Mätteknik har nu hittat en lösning på detta problem. Genom att skicka två enkelriktade signaler med olika våglängder genom fibern och mäta skillnaden i ankomsttid mellan de två signalerna, har SP visat att man kan beräkna tidsförändringen i fibern. Med hjälp av SP:s beräkningsalgoritm kan skillnadsmätningen och beräkningen av fördröjningen ske hos mottagaren. Tack vare detta kan tidsjämförelsen göras utan att mottagaren röjer sin identitet.

Konceptet vidareutvecklas

Konceptet vidareutvecklas nu även av US Naval Observatory, som bland annat ansvarar för tidhållningen i det amerikanska navigationssystemet, GPS.

Mätteknik

Vår styrka är kalibrering, där vi har Nordens bredaste utbud av tjänster, men även provning och utvärdering samt kursverksamhet och experthjälp är viktiga områden för oss. Läs mer...

Innehåll A-Ö

Allt innehåll på webbplatsen såsom våra tjänster, forskningsområden etc. presenterade med nyckelord i en lista från A till Ö.Läs mer...

Relaterad information

Kontaktpersoner

Sven-Christian Ebenhag

Tel: 010-516 55 69

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.