Truckfritt på lagret

Ett smart lagersystem från norska Jakob Hatteland Computer AS sparar utrymme och pengar och har nått framgång på marknaden.

Företaget har utnyttjat stora delar av SP-koncernens bredd i utvecklingen. Lagersystemet AutoStore är konstruerat utifrån en finurlig tanke. Höglager bygger traditionellt på att varor plockas från hyllor och stativ som placerats parallellt i långa rader med transportvägar mellan. AutoStore-systemet är istället utformat som kub. Varorna lagras i plastbehållare och plockas ovanifrån av kranförsedda robotar. Golvytan kan därför göras mindre tack vare att det inte krävs
några transportvägar.

Spara in 40-60% av lagrets volym

Det betyder också att det inte behövs några truckar. Enligt företaget kan man spara in mellan 40–60 % av lagrets totala volym jämfört med ett konventionellt system. Att ta fram ett helt nytt lagerkoncept kräver hänsyn till en lång rad regler och standarder som innefattar allt från brandsäkerhet till radiokommunikation. Jakob Hatteland Computer AS samarbete med SP inleddes med brandprovningar. Granskningar av maskin- och elsäkerhet, provning av radiokommunikation och beräkningar av hållfasthet och jordbävningsskydd har tillkommit under resans gång. CBI, ett bolag i SP-koncernen, har studerat ytjämnheten hos betonggolv som lagren placeras på. Sammantaget erbjuder AutoStore en rad fördelar och marknadsframgångarna har inte låtit vänta på sig. Enligt planen ska företagets omsättning dubblas varje år.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.