Bolagsstyrning

Dokument publicerade efter namnändringen till RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) hittar du numera på ri.se

 

Informationen nedan gäller enbart tidigare SP

Bolagsstyrningen i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utgår från svensk lagstiftning, statens ägarpolitik och de övriga riktlinjer som staten meddelar. ”Svensk kod för bolagsstyrning” utgör en del av detta ramverk.

Läs mer om SP:s bolagsstyrning i våra rapporter och protokoll.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.