SPs historia

Placat om mått och wichtHistorien om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut går århundranden tillbaka i tiden.

1665: SP har ursprung i ett Placat om Mått och Wicht
1895: Efter godkännande av kollegiet framläggs ett förslag till KTHs styrelse om att inrätta en provningsinstitution vid högskolan. Styrelsen godkänner förslaget som efter tillstyrkan av Jernkontorets fullmäktige sänds till regeringen för beslut. Tillståndet att inrätta anstalten och uppföra en särskild byggnad för denna med stöd av ett beviljat anslag erhålls genom ett kungligt brev den 4 oktober.
1896: Anstaltens officiella namn blir Kungliga Tekniska Högskolans Materialprofningsanstalt (KTHM).
1917: John O. Roos af Hjelmsäter Roos kompletterar en arbetsordning från 1910 genom att specificera regler som skall tillämpas vid genomförande av uppdrag. Roos blir därmed den förste i världen som specificerar kvalitetssäkringsregler av det slag som numera är internationellt standardiserat för provnings- och kalibreringsverksamhet. Det sista verksamhetsåret för KTHM blir 1919 genom att verksamheten därefter överförs på Statens provningsanstalt (SP).
1920: SP bildas
1935: De svenska riksprototyperna överförs från Vetenskapsakademin till Mynt- och Justeringsverket.
1972: Riksdagen beslutar utlokalisera SP till Borås
1972: Justering och ädelmetallkontroll till SP
1973: Chalmers provningsanstalt inordnas i SP
1975: Verksamheten flyttar till Borås
1983: P-märket introduceras
1993: Upphör att vara myndighet, blir statligt bolag
1996: SMP - Svensk Maskinprovning blir dotterbolag
2004: Trätek integreras i SP
2005: SIK blir dotterbolag
2006: YKI blir dotterbolag
2007: Namnbyte till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
2008: SITAC integreras i SP Certifiering
2008: CBI blir dotterbolag
2008: Glafo blir dotterbolag
2009: SP är sedan den 2 november helägt av svenska staten genom RISE Research Institutes of Sweden AB.
2009: JTI blir dotterbolag
2012: SP Danmark A/S – första dotterbolaget utanför Sverige
2013: Nybildade SP Process Development och SP Processum blir dotterbolag
2013: YKI integreras i SP
2014: Nytt dotterbolag i Norge: SP Fire Research
2014: Invigning av AstaZero
2015: SIK integreras i SP
2015: ETC blir ett dotterbolag

2017: Innventia, Swedish ICT och SP går samman och byter namn till RISE.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.