Information om SP

Ägarens uppdrag till SP är att, som en del av den nya institutsstrukturen, genom behovsmotiverad forskning och utveckling och ett brett utbud av tekniska tjänster bidra till tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. SP har också uppdraget att svara för den nationella fysikaliska och kemiska metrologin.

Med en omsättning på drygt 1600 Mkr och runt 1500 medarbetare är SP ett av landets största forskningsinstitut.

Vi utvecklar kunskap genom forskning i samverkan med universitet och högskolor, andra forskningsinstitut och internationella partners. Forskningen har såväl grundläggande som tillämpad karaktär.

Vi använder kunskap för att genomföra uppdrag för våra drygt 10 000 kunder årligen. Uppdragen kommer in i alla led från utveckling och konstruktion till produktion, användning och återvinning. De kan avse tekniska undersökningar, beräkning, provning, mätning, kvalitetssäkring eller certifiering.

Vi överför kunskap genom publikationer, seminarier, utbildning och olika nätverksaktiviteter. En betydande del avser teknikspridning till små och medelstora företag. Vi medverkar också i arbetet med nya tekniska regler och standarder, till exempel inom EU.

Affärsområden adderar värde

För att addera värde till industrins och samhällets hållbara utveckling har vi valt att särskilt satsa på sex affärsområden: Energi, Samhällsbyggnad, Transport, Life science, Informations- och kommunikationsteknik samt Risk och säkerhet. Den samlade kraften i våra sex affärsområden gör att vi på ett effektivt sätt kan bidra till näringslivets konkurrenskraft och till att tackla de stora samhällsutmaningarna.
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.