Företagsuppgifter


SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
namnändrade till RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE AB)
den 16 mars 2017.

Postadress
Box 857, 501 15 BORÅS
Besöks- och godsadress
Brinellgatan 4, 504 62 Borås
Telefon och fax

Växel 010 - 516 50 00
Fax 033 - 13 55 02 

Huvudkontoret finns sedan den 15 maj på Lindholmspiren 7 A, 417 56 Göteborg
Postadress till huvudkontoret är: Box 857, 501 15 BORÅS

E-post
info@ri.se 
(för att kontakta speciell medarbetare: fornamn.efternamn@ri.se)

Bankgiro: 715-1053
Bank: Handelsbanken, Borås, 033-23 29 30 
Organisationsnummer: 556464-6874
Momsredovisningsnummer: SE 5564646874 01
F-skattsedel: Finns
Ägare: RISE Research Institutes of Sweden Holding AB 
Vd: Pia Sandvik

 

 


Nedanstående uppgifter gäller gamla SP-koncernen:
Medarbetare (2015):
ca 1500 (Koncernen) 
Omsättning (2015): ca 1600 Mkr (Koncernen) 
Aktiekapital: 36 Mkr


Kvalitetssystem

 SP har sedan lång tid ett väl fungerande kvalitetssystem. Delar av detta system är ackrediterat av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025 (Laboratorier), ISO 17021, ISO 17024 och ISO 17065 (Certifieringsorgan) samt ISO 17020 (Kontrollorgan). Laboratorier ackrediterade för provning och kalibrering uppfyller minst kraven i ISO 17025, vilket innebär att dessa laboratorier också uppfyller de i sammanhanget relevanta kraven i SS-EN ISO 9001. SPs ackrediteringsbeslut som provningslaboratorium anger de krav som ställs.


Miljöledningssystem

Baserad på en genomförd miljöutredning har SP antagit en miljöpolicy där det framgår att SP i hela sin verksamhet strävar efter att reducera miljöstörningar och medverkar i den ekologiska omställningen mot ett hållbart samhälle.
SP har infört ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Detta system är integrerat med övriga ledningssystem inom SP.

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.