Leverantörsinformation

Välkommen till SP Inköp. SP-koncernens centrala inköpsfunktion. Här finns information och länkar till hjälp för leverantörer som vill komma i kontakt med Inköp på SP-koncernen.

De grundläggande principerna i SP-koncernens inköpsverksamhet utgörs av krav på affärsmässighet, konkurrens, miljöhänsyn och objektivitet i all upphandling. 

Som en del i vårt inköps och kvalitetsarbete ska leverantörer fylla i följande enkät som avser leverantörsinformation:
Leverantörsinformation-egenbedömning

Eventuella bilagor t ex certifikat och liknande mailas till: inkop@sp.se

Vi uppmanar befintliga leverantörer till SP-koncernen som vill uppdatera sin leverantörsinformation att skicka in den till: inkop@sp.se

Relaterad information

Dokument

Kontaktpersoner

Gordon Swahn

Tel: 010-516 50 42

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.