Organisation

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Under 2017 byter vi namn till RISE.

Verksamheten inom dåvarande SP-koncernen hade sitt huvudsäte i Borås och var fram till och med 2016 organiserad i följande tekniska enheter:

Certifiering

Elektronik

Energi och bioekonomi

Jordbruk och livsmedel 

Hållbar samhällsbyggnad

Kalibrering och Verifiering

Kemi Material och Ytor

Mätteknik

Safety

Dessutom finns funktioner för ekonomi, Human Resources, kommunikation och IT samt ytterligare stödfunktioner.

 

Dotterbolag:

AstaZero AB har sitt säte i Göteborg och Hällered. Bolaget utvecklar unika testmiljöer med fokus på forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem. Ägs av till 61,33 % av SP. Resterande 38,67 % ägs av Chalmers tekniska högskola.

CBI Betonginstitutet AB, med säte i Stockholm, ingår i SP-koncernen sedan 2008. CBI skapar, tillämpar och sprider kunskap inom cement- och betongområdet.

Glafo AB – Glasforskningsinstitutet, med säte i Växjö, ingår i SP-koncernen sedan 2008. Glafo arbetar med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd.

JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik AB, bolaget har säte i Uppsala, och ingår i SP från 2009. JTI arbetar med forskning, utveckling och information inom områdena jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner.

SMP Svensk Maskinprovning AB, med säte i Lomma, bedriver verksamhet med provning, certifiering och besiktning av produkter, maskiner och fordon.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S med säte i Köpenhamn. Bedriver verksamhet inom EMC (störningsprovning av elektronik), funktionssäkerhet, miljötålighet, felanalys och tillämpad forskning.

SP Process Development med säte i Södertälje arbetar inom Life science med kemisk och farmaceutisk processutveckling. Institutet hjälper akademiska och industriella aktörer att kommersialisera nya produkter och utveckla tillverkningsprocesser.

SP Processum, är ett till 60 % ägt dotterföretag till SP. Resterande 40 % ägs av Processum Intresseförening. Bolaget har säte i Örnsköldsvik och är ett centrum för bioraffinaderiutveckling från skogsråvara och energigrödor.

SP Energy Technology Center, med säte i Piteå. Arbetar med termokemisk omvandling av biomassa och förbrännings-, förgasnings- och bioraffineringsteknik.

SP Fire Research AS, med säte i Trondheim, utvecklar och levererar brandtekniska experttjänster för ett tryggare samhälle. Ägs till 70 % av SP, resterande 30 % ägs av SINTEF.

 

Relaterad information

Övrigt

Visa A-Ö ...
RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: