Energi

En växande världsbefolkning och krav på större miljöhänsyn kräver energilösningar som är högeffektiva och koldioxidsnåla. Det gäller allt från att värma och kyla byggnader och att ta vara på avfall till att utveckla nya drivmedel och förnybara energikällor.

Vi har stora resurser i form av laboratorier och kompetenta medarbetare. Vi leder utvecklingen av nya teknik- och processlösningar för effektivare resurs- och energianvändning och lägre miljöpåverkan. Uppdragen kan röra allt från utvärdering av komponenter till analys av lösningar och deras inverkan på en överordnad systemnivå.

 

Stiftelsen Energitekiniskt Centrum blir SP ETC

I december 2014 blev SP ännu starkare på energiområdet genom förvärvet av nya dotterbolaget SP ETC.Läs mer...

Processum

Processum har 21 medlemsföretag och totalt mer än 40 intressenter inom näringsliv, offentlig sektor och akademi och är 15 anställda.Läs mer...

Ny mätteknik optimerar tillverkningen av högspänningskablar

Sedan flera år tillbaka ersätts valda delar av de traditionella luftledningsnäten för elförsörjning med kablar som förläggs i jord.Läs mer...

Nytt verktyg främjar solenergi

Nu blir det lättare för konsumenter och importörer att jämföra energiutbytet hos olika solfångare med varandra.Läs mer...

Biorefinery Demo Plant

Övergången till en biobaserad ekonomi kräver utveckling av både produkter och teknologier samt demonstration och kommersialisering av nya produkter. Läs mer...

Relaterad information

Se även

Ökad satsning på bioekonimi genom norrländska forskningsaktören ETCDokumentet öppnas i ett nytt fönster

Kontaktpersoner

Markus Norström

Tel: 010-516 58 84

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.

Dela den här sidan: