CFI – Centre for Intercomparisons

Jämförelsemätningar är ett mycket effektivt verktyg för laboratorier för att visa att de har bra, korrekta och kvalitetssäkrade mätresultat. CFI är en plattform för jämförelsemätningar.
Mätningar kvalitetssäkras

Kalibrerings- eller provningsjämförelser (ILC eller PT) är ett av det bästa verktygen för att bekräfta önskad kvalitet på sina tjänster. För ackrediterade företag är det dessutom ett krav att  löpande delta i lämpliga jämförelser för att säkerställa sina processer.

Jämförelser kan användas för att garantera prestanda i ett laboratorium och identifiera områden för förbättringar, samt ge erfarenhet till laboratoriepersonal. Jämförelser används också för att fastställa sambandet mellan olika laboratorier.

Paraplyorganisation

CFI är en paraplyorganisation för ett antal referenslaboratorier de i Nordiska och baltiska länderna. Referenslaboratorierna är i de flesta fall nationella metrologi institut som ger låg mätosäkerhet och en kort spårbarhetskedjan.

Plattform för jämförelsemätningar

I samarbete med andra nordiska riksmätplatser har SP utvecklat en plattform för jämförelsemätningar. På denna webbsida finns uppgifter kring tillgängliga jämförelsemätningar arrangerade av nordiska arrangerör. Möjligheten finns att anmäla sig direkt via webbplatsen.
Egen webbplats

intercomparison.org 

Relaterad information

Verksamhetsområden

RISE Säkerhet och transport

Dokument

Kontaktpersoner

Azra Hajradinovic

Tel: 010-516 54 69

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.