CODIRECT

Kompetenscentrum med syfte att utveckla kontrollerad leverans och frisättning av aktiva substanser för bland annat livsmedel-, läkemedel- och färgindustrin.

CODIRECTs mål är att bli ett världsledande centrum för kontrollerad frisättning av aktiva substanser. Syftet är att bredda och utveckla begreppet utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt. Verksamheten arbetar mot ett flertal branscher och samverkar med ett tiotal företagspartner, som exempelvis AkzoNobel och Kraft Foods Inc. Global.

Forskningen sker i samverkan med Ytkemi på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, Material- och Miljökemi och Psykologi vid Stockholms Universitet. CODIRECT är fysiskt placerat vid SP i Stockholm och är ett av VINNOVA utvalda s.k. I-Center (Institute Excellence Center). Egen webbplats

codirect.se

 

Relaterad information

Tjänster

Visa A-Ö ...

Kontaktpersoner

Ulla Elofsson

Tel: 010-516 60 40

Mikael Kjellin

Tel: 010-516 60 56

RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.