Heat Pumping Technology

Heat Pumping Technology samlar våra resurser och är en internationellt ledande forskningsmiljö inom området inom värmepumpande teknik omfattande värmning, kylning och luftkonditionering för bostäder, lokaler och industri.

Heat Pumping Technology arbetar med behovsinriktad forskning, utveckling och demonstration för att bidra till energieffektiva, resurseffektiva, konkurrenskraftiga och långsiktiga uthålliga värmepumpsystem.

 

Heat Pumping technology är en partner som...

...sätter kompetens, teknisk bredd, effektivt projektledarskap och kommunikation i fokus

...är etablerade i nationella och internationella nätverk 

...arbetar i hela innovationskedjan med forskning, utveckling, demonstration, kvalitetssäkring och tekniköverföring

...har ett nära samarbete med universitet och högskolor

 
Nyckelkompetenser:
 • Kylkedjan
 • Köldmedier med låg miljöpåverkan
 • Värmepumpsprocessen 
 • Värmekällor 
 • System
 • Värmeväxlare (optimering, nya geometrier, frosttillväxt, avfrostning, strömningsteknik, optimering, tvåfasvärmeöverföring) 
 • Styr- och regler (kapacitetsreglering, avfrostning m.m.) 
 • Optimering
 • CFD (värmeöverföring, akustik, luftdistribution, ackumulering m.m.)
 • Miljövärdering
 • Ljud och vibrationer
 • Beräkningskompetens (t.ex.TRNSYS, Matlab)

 

 

 

BeLivs, Beställargrupp Livsmedelslokaler, är ett nätverk och samarbete mellan myndighet, handel, akademi och utrustningsleverantörer med målet att minska energianvändningen i livsmedelslokaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       HPC – Heat Pump Centre

       RISE ansvarar för Heat Pump Centre (HPC), ett internationellt informationscentrum som främjar utvecklingen av värmepumpande tekniker. Läs mer...

       Relaterad information

       Tjänster

       Visa A-Ö ...

       Experimentella resurser

       Visa A-Ö ...

       Verksamhetsområden

       Visa A-Ö ...

       Kontaktpersoner

       Caroline Haglund Stignor

       Tel: 010-516 55 45

       RISE Research Institutes of Sweden, Tel 010-516 50 00, E-post info@ri.se

       SP, Innventia och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle.
       Under 2017 kommer sp.se att vara en av flera webbplatser inom RISE. Besök gärna ri.se för mer information om RISE.